Dzień Przedsiębiorcy na Jasnej Górze

21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. W tym roku święto jest obchodzone po raz piąty. W ramach obchodów na Jasnej Górze zostanie odprawiona msza w intencji środowisk gospodarczych i przedsiębiorców. Inicjatorem ustanowienia Dnia Przedsiębiorcy jest Józef BereżewskiKrajowej Izby Gospodarczej, a promotorem – Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca to w potocznym rozumieniu osoba, która podejmuje się przedsięwzięcia w celach zarobkowych. Polski system prawa nie posiada jednoznacznej definicji przedsiębiorcy. Te funkcjonujące określają przedsiębiorcę jako podmiot prawa, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Dzień Przedsiębiorcy ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. ,w której napisano, że:

„Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości.”.

W związku z obchodami piątej rocznicy święta,  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz z Regionalna Izbą Gospodarczą w Katowicach podjęli decyzję o uhonorowaniu tego dnia w sposób wyjątkowy. Na Jasnej Górze odbędzie się msza w intencji przedsiębiorców. Nabożeństwo, któremu przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, rozpocznie się o godzinie 11:00. W koncelebrze uczestniczyć będzie także Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz. Wśród zaproszonych na uroczystość gości są m.in. Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący sejmowych i senackich komisji gospodarczych, wszyscy posłowie i senatorowie oraz ponad 200 organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 20.06.2020