Dzień Krwiodawcy

 

14 czerwca to coroczny Światowy Dzień Krwiodawcy. Został ustanowiony w 2004 roku jako wyraz szacunku wobec dawców krwi. To okazja, by uświadomić sobie jak ważne jest regularne wsparcie krwią innych pacjentów.

 

Nie jest przypadkiem, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodowa Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne wybrały właśnie 14 czerwca na Światowy Dzień Krwiodawcy. To dzień urodzin Karla Landsteinera, odkrywcy grup krwi w 1901 roku. Został za to wyróżniony Nagrodą Nobla niemal trzydzieści lat później.

 

W 1928 roku na całym świecie przyjęto oznaczenia grup krwi, które stworzyli Ludwik Hirszfeld wraz z Emilem von Dungernem. Podstawowe grupy krwi to: grupa O (brak antygenu na krwinkach), grupa A  (ma na krwinkach antygen A), grupa B (ma na krwinkach antygen B) i grupa AB (ma na krwinkach zarówno antygen A i B). W oznaczeniach znajdują się jeszcze informacje, czy dana krew zawiera tzw. antygen D. Jeżeli tak, to przykładowo oznacza się krew grupą AB Rh+.

 

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA … Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata”. – Mówił Jan Paweł II w 2004 roku.

 

Sama donacja trwa zwykle około dziesięciu minut. To niewiele czasu, a krew może okazać się ważna dla wielu osób, chociażby po ciężkich wypadkach. Właściwie co roku w szpitalach rośnie zapotrzebowanie na krew. Placówki radzą sobie nie tylko pobierając ją od lokalnych dawców, ale także ściągając z innych regionów. Krew można oddać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w ich Oddziałach Terenowych. Często w teren wyjeżdżają tzw. krwiobusy. Instytucją nadzorującą system jest Ministerstwo Zdrowia.

 

Jak zostać krwiodawcą? Należy mieć ukończone osiemnaście lat i dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Pod uwagę brane są proporcje ciała, czyli waga wobec wzrostu (BMI). Jest też szereg czynników, które mogą dyskwalifikować z możliwości oddania krwi. Można się z nimi zapoznać na stronie krwiodawstwo.pl. Oddanie krwi jest dobrowolne i bezpłatne. Potem można otrzymać odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi i Honorowy Dawca Krwi.

 

Warto pamiętać, że po oddaniu krwi należy unikać pracy fizycznej i odpoczywać.

Wskazane jest także picie dużej ilości soków lub wody. Nie można palić i prowadzić pojazdów mechanicznych. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów, w ciągu 48 godzin od oddania krwi, w postaci złego samopoczucia, omdleń, czy osłabień należy udać się do lekarza, który wcześniej zakwalifikował do oddania krwi.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 10.06.19