Dzień bez Śmiecenia

 

Dzień bez Śmiecenia to idea powstała w wyniku porozumienia młodzieży z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. Święto obchodzone jest w Polsce 11 maja od 2007 roku, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie system gospodarki odpadami opakowaniowymi zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął pakiet ustaw regulujących m. in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Światowy Dzień Wody 2023

Dzień bez Śmiecenia jest przedsięwzięciem, za które odpowiada PRO EUROPE. PRO EUROPE jest podmiotem zrzeszającym organizacje odzysku działające w ramach systemu Zielonego Punktu. W Polsce obchodom święta patronuje Rekopol, jedyna w naszym kraju organizacja odzysku opakowań założona przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach.  Celem kampanii prowadzonych przez Rekopol jest przekazywanie wiedzy odnośnie prawidłowej segregacji odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska.

Dla dobrej, sąsiedzkiej atmosfery Ty też porozmawiaj o Czystym Powietrzu

W ramach projektu Rekopol organizuje szereg pomocnych materiałów edukacyjnych, organizuje konkursy i realizuje wydarzenia edukacyjne w całej Polsce. W ramach promocji Dnia bez Śmiecenia nie produkuje się tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Podstawowym materiałem edukacyjnym jest kartka elektroniczna, po kliknięciu której przekierowani zostaniemy na stronę: https://dzienbezsmiecenia.pl/

Kartka ma dwa zadania – zachęcić do kliknięcia i zapoznania się ze stroną., na której zawarte są treści adresowane do różnych grup odbiorców. Materiały w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej prowadzenia. Kartka ma też zachęcać do przesyłania jej znajomym, współpracownikom, rodzinie i przyjaciołom.

Agencja Informacyjna /now/ 10.05.2023 r.