Narodowy dzień flagi państwowej

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, podobne święto mają także m. in. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Republika Argentyńska, Ukraina, Republika Litewska, Republika Finlandii.

 

Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona w dniu 1 sierpnia 1919 roku. Składa się z dwóch równych poziomych pasów białego i czerwonego. Za flagę Polski uważany jest również wariant z godłem, umieszczonym pośrodku białego pasa.

1 maja – Święto Pracy

„Święto Flagi Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiono na wzór innych państw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie zostało po raz pierwszy ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej flagi amerykańskiej z 1777 r.” – Przypomina ekspert Andrzej Bebłowski z Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

Data 2 maja na święto Dnia Flagi została wybrana świadomie.

Były dwa powody. Jeden historyczny – związany jest z tym, że właśnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze, podczas II wojny światowej, zawiesili na Reichstagu oraz na Siegessäule (Kolumnie Zwycięstwa) w pokonanym Berlinie polską flagę. Natomiast drugi dotyczy tego, że władze komunistyczne zlikwidowały Święto Konstytucji 3 Maja i po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie przypominały o symbolice święta Trzeciego Maja.

 

Jest to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej: art. 6a. „Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. ”Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, chyba, że pracodawca zadecyduje inaczej.

Corocznie w tym dniu w całej Polsce organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Od kilku lat można zauważyć noszenie w tym dniu rozetki w barwach biało-czerwonych, będącej patriotycznym, narodowym symbolem Polaków. Zwyczaj ten zapoczątkował Lech Kaczyński prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i kontynuowany jest przez jego następców. Jedna z największych akcji, która miała miejsce w Dzień Flagi, odbyła się w Bytomiu w 2009 roku: ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i równocześnie uniesionych parasolek. Celem tego święta jest wspólne dawanie wyrazu przywiązaniu do barw narodowych oraz oddanie szacunku dla symbolu Polski.

Zgodnie z zapisem Konstytucji barwy narodowe podlegają ochronie prawnej.

Barwy narodowe Rzeczpospolitej Polskiej różnią się od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być zatem dowolnej długości i szerokości. Należy pamiętać, że we fladze szerokość obu pasów musi być równa. Eksponowana publicznie flaga państwowa musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nigdy też nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Nikomu nie oddaje się honorów flagą, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Na fladze państwowej Rzeczpospolitej Polskiej nie wolno umieszczać żadnych napisów oraz żadnego rodzaju rysunków. Kodeks karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne znieważenie lub uszkodzenie flagi grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

 

Agencja Informacyjna, Kultura /STA/ , 30.04.2023