Droga do Zmartwychwstania

 

Wielki Tydzień rozpoczynający się Niedzielą Palmową jest czasem przygotowania do nadejścia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Każdy dzień w tym całym tygodniu powinien być skupiony na modlitwie, wyciszeniu i nawracaniu.

Czas od poniedziałku do środy przeznaczony jest na spowiedź, a w czasie nabożeństw Słowo Boże głoszone skierowane do wiernych ukazują Ostatnią Wieczerzę, w Ewangelii św. Jana, zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się św. Piotra i wydanie Jezusa za  trzydzieści srebrników. Okres od czwartku do soboty zwane Triduum Paschalnym, stanowiące najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, przedstawia ostatnią wieczerzę, śmierć na krzyżu i cud zmartwychwstania.

Liturgia Wielkiego Czwartku skupia się na kapłanach. Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii, a słowami skierowanymi do Apostołów: „To czyńcie na moją pamiątkę” ustanowił sakrament kapłaństwa. Duchowni zbierają się na wspólnej Mszy Świętej aby na pamiątkę Wielkiego Czwartku odnowić przyrzeczenia kapłańskie. Zostaje również odprawiona Liturgia Mszy Św. Krzyżma, która sprawowana jest rano, gdzie zostaje poświęcone krzyżmo stosowane do udzielania sakramentów, oleje do namaszczania  chorych oraz odbywa się chrzest Katechumenów.

W Wielki Czwartek papież Franciszek dokonuje obrzędu obmycia nóg więźniom z więzienia w mieście Velleteri niedaleko Rzymu.

Kolejne dni Triduum Paschalnego skupiają się na modlitwie, przebaczeniu, refleksji. Milkną dzwony, muzyka, wierni w ciszy modlą się, aby razem z Jezusem uczestniczyć w jego męce.  Wierni dokonują rachunku sumienia, pokutują, przez co nawiązują specjalną więź z Panem Bogiem.  Wielki Piątek to jedyny dzień kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. Odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans wchodzi w ciszy i przez chwile leży krzyżem przed ołtarzem. Słowem Bożym są dwa czytania: Listu do Hebrajczyków oraz Męki Pańskiej wg św. Jana. Centralnym punktem nabożeństwa jest adoracja Krzyża Świętego. Ostatnią częścią liturgii jest procesja do Grobu Pańskiego, Zostaje wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej przejrzystym welonem, na znak całunu.

W tym dniu modlimy się za zbawienie dusz wyrażając przy tym największe pragnienie Jezusa. Swoje modlitwy kierujemy w intencji chrześcijan, Żydów i niewierzących.

Na terenie Polski oraz na świecie katolicy publicznie odprawiają drogę krzyżową. Wierni gromadzą się około godziny 15, w godzinie śmierci Jezusa na krzyżu.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły pod względem ilościowym i jakościowym. Najwłaściwszym jest zachowanie postu do uroczystej mszy Wigilii Paschalnej, która ma miejsce w Wielką Sobotę w godzinach wieczornych.

W tradycji zarówno wschodniej oraz zachodniej chrześcijanie uważają Wielką Sobotę za dzień poprzedzający święto Zmartwychwstania Pańskiego. Jest dniem adoracji, wyciszenia, czuwania oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Tak jak po śmierci bliskiej osoby, Wielka Sobota jest dniem żałoby po ukrzyżowanym Jezusie. Płacz i pokora pozwala na doznanie bliskości Boga.

W godzinach porannych wierni przynoszą do kościoła pokarmy. W koszyku wielkanocnym święcimy jaja (na znak nowego życia), przyprawy, chleb, produkty mięsne, spożywcze. Według polskich tradycji koszyki powinny być udekorowane kwiatami, liśćmi bukszpanu, wierzby, a wśród elementów powinien pojawić się baranek paschalny symbolizujący ofiarę Chrystusa, którą złożył dla odkupienia wszystkich ludzi.

Wielka Sobota, aż do momentu Wigilii Paschalnej jest dniem bez Eucharystii. Kapłani mogą ją roznosić tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. w przypadku zbliżającej się śmierci.

Kapłani święcą ogień, od którego zapala się Paschał, na pamiątkę niezwyciężonego Jezusa.

Wiglia Paschalna, wg kościoła katolickiego jest traktowana jako obchody świąt wielkanocnych.

W Niedzielę o świcie rozpoczyna się uroczystą procesją, która inicjuje Mszę Świętą rezurekcyjną (łac. ressurectio –  zmartwychwstanie) – najważniejszą Mszę wg kalendarza katolickiego. Pamiątka zmartwychwstania jest szczególna, gdyż ukazuje zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /ANS/ 14.04.2019

Ilustracja: „Ostatnia wieczerza” Leonardo da Vinci, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24759