Czterdziesta rocznica Solidarności Walczącej

Niemal równocześnie z V Forum Wizja Rozwoju, czyli największą konferencją gospodarczą w północnej Polsce, odbywać się będą obchody jubileuszu Solidarności Walczącej – największej, obok Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, podziemnej organizacji lat 80. XX wieku w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pierwsze akcenty cyklu rocznicowych wydarzeń będą miały miejsce 11 i 12 czerwca 2022 r. we Wrocławiu. Ich zasadnicza część odbędzie się 23 i 24 czerwca w Sali Koncertowej Zarządu Portu Gdynia a następnie w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, którego częścią od maja 2021 jest Muzeum Solidarności Walczącej.

Gdyńska część obchodów składać się będzie przede wszystkim z debat, dyskusji panelowych, promocji wydawnictw, podejmujących tematykę polskiej historii lat osiemdziesiątych. Solidarność Walcząca to temat ogromny, w którym ciągle jest wiele do odkrycia i zbadania. Przyczyna leży głównie w solidnych zasadach konspiracji, praktykowanych przez tę organizację. Mimo, że w ostatniej dekadzie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej żadna przez komunistyczny aparat terroru nie była zwalczana równie bezwzględnie i z użyciem sił i środków o podobnej skali, o tajnikach wielu jej inicjatyw i struktur zarówno Służba Bezpieczeństwa, jak i służby specjalne Ludowego Wojska Polskiego wiedziały bardzo mało. Stąd kolejne ustalenia badaczy historii często zaskakują i fascynują nie tylko badaczy dziejów najnowszych, ale też samych weteranów – uczestników wydarzeń sprzed 30 czy 40 lat.

Uwieńczeniem gdyńskiej części obchodów 40-lecia Solidarności Walczącej będzie uroczysta gala, w czasie której część jej uczestników wyróżniona zostanie honorowymi odznaczeniami. Wydarzenia uświetni wspaniały koncert z repertuarem tematycznie osadzonym w realiach walki o wolność, jaka toczyła się w Polsce lat osiemdziesiątych.

25 i 26 czerwca 2022 r. uroczystości kontynuowane będą w Warszawie, głównie na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tu też miejsce będą miały dyskusje panelowe z udziałem członków organizacji oraz okolicznościowy koncert a także uroczystość odznaczenia grupy niegdysiejszych konspiratorów Krzyżami Solidarności Walczącej.

Warto przypomnieć, że Solidarność Walcząca to organizacja utworzona w czerwcu 1982 roku przez dużą grupę działaczy solidarnościowego podziemia, którzy postawili sobie za cel pełną niepodległość Polski oraz obalenie porządku komunistycznego. Głównym inicjatorem jej powstania a następnie jej przewodniczącym był Kornel Morawiecki – wówczas ukrywający się i najintensywniej przez wszystkie PRL-owskie służby poszukiwany człowiek w Polsce. Już w 1982 roku Solidarność Walcząca zaczęła wydawać prasę podziemną także w języku czeskim a następnie rozpoczęła antykomunistyczną działalność na terenie kilku republik ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

To bardzo ważne: pielęgnować pamięć o tamtych zdarzeniach, zwłaszcza, że mijają lata i odchodzą kolejni świadkowie. Nie możemy pozwolić na to, by tak ważna idea, jednocząca i solidaryzująca ludzi i narody, idea wolności stała się tylko kartką w kronice czy podręczniku. — Tłumaczy Roman Zwiercan – wiceprezes Zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, działacz Solidarności Walczącej i kierownik Oddziału Trójmiejskiego tej organizacji. — „Odporność na ciosy propagandy i głos sprzeciwu wobec zagarniania naszej suwerenności to coś, czego będziemy potrzebować zawsze, bez względu na epokę. Także w gospodarce.” — Uważa Roman Zwiercan – wiceprezes Zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, działacz Solidarności Walczącej i kierownik Oddziału Trójmiejskiego tej organizacji.”

Uroczyste obchody 40-lecia Solidarności Walczącej są wydarzeniem towarzyszącym V Forum Wizja Rozwoju, które będzie miało miejsce w dniach 20-21 czerwca 2022 r. w kampusie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie to ma na celu stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, czemu zawsze towarzyszyć powinna pamięć o wynikającym z ideałów Solidarności praktykowaniu zasad służby państwu i społeczeństwu, wierności ideałom  patriotyzmu, troska o narodową suwerenność i humanitaryzm wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich.

Wydarzenie objęte jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wsparcie finansowe zapewnia Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – w ramach Funduszu Patriotycznego oraz Totalizator Sportowy.

Agencja Informacyjna, Kultura, /DEC/ 6.06.2022