Ciechanowska Jesień Poezji z Wiktorem Gomulickim

 

Jesień to tradycyjny czas imprez poetyckich. Przykładem jest organizowana już po raz dwudziesty czwarty Ciechanowską Jesieni Poezji. Organizatorem tego wydarzenia jest Związek Literatów na Mazowszu.

XXIV Ciechanowska Jesieni Poezji odbędzie się w dnia 9-10 października 2019 r. Wydarzenie rozpocznie się w środę 9 października od spotkań autorskich pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach. O godz. 15.30 w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbędzie się promocja 21. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, których głównym bohaterem jest Wiktor Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu. W programie: prezentacja multimedialna „Wiktor Gomulicki wpisany w historię Pułtuska”, wystawa „Wiktor Gomulicki – piewca nadnarwiańskiego grodu”, prelekcja prof. Joanny Zajkowskiej, wędrówka pułtuskimi śladami Wiktora Gomulickiego. O godz. 19.00 organizatorzy zapraszają na „Noc Poetów” w kawiarni Artystycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W programie: prezentacja  wierszy przez poetów, koncert Trio Brzoska – Marciniak – Markiewicz.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” od lat mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji.

Ten ukazujący się od 21 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie. W 2019 r. będzie nosił tytuł Wiktor Teofil Gomulicki (1882-1919), jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu.

Wiktor Teofil Gomulicki, ps. „Fantazy” (ur. 17 października 1848 r. w Ostrołęce, zm. 14 lutego 1919 r. w Warszawie) – poeta, powieściopisarz, eseista, publicysta, badacz historii Warszawy, kolekcjoner. Jeden z najważniejszych twórców polskiego pozytywizmu. Najbardziej znaną powieścią autora jest powieść dla młodzieży „Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

 

File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WiktorGomulicki.jpg

 

10 października o godz. 10.00 w Opinogórze nastąpi złożenie kwiatów przy  grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika. O godz. 12.00 w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbędzie się XXI Spotkanie z Literaturą w Opinogórze. Gościem będzie Konrad Sutarski z Budapesztu. Spotkanie poprowadzi dr Teresa  Kaczorowska. O godz. 14.00 zostaną ogłoszone  wyniki XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”, podczas którego zostaną wręczone Medale Zygmunta Krasińskiego, a następnie odbędzie się koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu pianisty i poety Aresa Chadzinikolau oraz laureatów konkursu „O Laur Opina”.

Organizatorami XXIV Ciechanowską Jesieni Poezji są Związek Literatów na Mazowszu,  Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Partnerami i sponsorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Urząd Miasta w Ciechanowie, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela i Dom Polonii w Pułtusku.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna,  Kultura /DEC/ 23.09.2019