Centrum im. Adama Smitha ogłosiło Dzień Wolności Podatkowej 2020

Centrum im. Adama Smitha na dorocznej konferencji ogłosiło Dzień Wolności Podatkowej 2020. Obliczany od 1994 roku dzień przypada tym razem 10 czerwca.

Dzień Wolności Podatkowej to symboliczny moment. Polacy przestają wtedy pracować dla rządu. Od tego dnia zaczynają pracować dla siebie i swoich rodzin. W tym roku Dzień Wolności Podatkowej obliczony został przez Centrum im. Adama Smitha na 10 czerwca czyli 162 dzień roku. Wynika z tego, że Polacy w 2020 roku pracowali 161 dni na opłacenie wszystkich podatków.

Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżet państwa, wydatki samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do Produktu Krajowego Brutto (PKB). W tym roku został obliczony po raz dwudziesty siódmy i został ogłoszony na konferencji zorganizowanej przez Centrum im. Adama Smitha 8 czerwca. W konferencji uczestniczyli: Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Robert Gwiazdowski – przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha oraz Ireneusz Jabłoński – ekspert Centrum im. Adama Smitha.

Dzień Wolności Podatkowej Centrum im. Adama Smitha prezentuje nieprzerwanie od 1994 roku. Inicjatorem Dnia Wolności Podatkowej w Polsce był Krzysztof Dzierżawski (1948-2004), ekspert Centrum. Dzień wolności podatkowej w 2020 roku przypada 10 czerwca i jest 2 dni później niż w ubiegłym roku.- powiedział w trakcie konferencji Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.- Przywrócenie poprzedniego poziomu konsumpcji wymaga obniżenia podatku VAT w Polsce. – dodał.

W odpowiedzi na zapaść i nadchodzący kryzys Andrzej Sadowski przedstawił także trzy postulaty Centrum im. Adama Smitha. Pierwszy postulat dotyczy uwolnienia pracy od ZUS, składek i podatków. Dotyczyć to powinno w szczególności pracy dodatkowej i nadgodzin. Drugi postulat to likwidacja tzw. podatku Belki, który dziś jest podatkiem od inflacji. Zlikwidowanie tego podatku mogłoby zwiększyć zainteresowanie swoimi papierami dłużnymi i tym samym zrepolonizować dług. Trzeci postulat dotyczy utrzymania zwolnienia dla mikro przedsiębiorców z ZUS i docelowego przeniesienia ich do systemu KRUS.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 09.06.2020