Boże Ciało

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto ruchome, obchodzone w czwartek, po oktawie (osiem dni) Zesłania Ducha Świętego. W 2019 roku odbędzie się 20 czerwca. Jest jednym z najważniejszych dni dla katolików.

 

Zesłanie Ducha Świętego upamiętnia wydarzenie mające miejsce w 50. dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa. To wtedy na apostołów zstąpił Duch Święty, który obdarował ich charyzmatami. Z kolei Boże Ciało upamiętnia Ostatnią Wieczerzę. Według ewangelii Jezus organizował wieczerzę paschalną z apostołami, dzień przed jego aresztowaniem. Chleb i wino symbolizują ciało i krew Chrystusa.

 

„A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim. Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej spożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana…” – Ewangelia Łukasza, rozdział 22 wersety 14-20:

 

To podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament, czyli eucharystię. W kościele katolickim udzielana jest podczas mszy świętych. Komunię mogą otrzymać osoby ochrzczone, mające świadomość iż nie popełniły grzechu. A jeżeli tak, to najpierw muszą otrzymać rozgrzeszenie podchodząc do sakramentu pokuty, czyli spowiedzi. Przyjęcie komunii sygnalizuje pogłębienie więzi z Chrystusem. Jednocześnie gładzi grzechy powszednie i umacnia jedność kościoła. Przyjęło się, że wierni powinni przyjąć Najświętszy Sakrament przynajmniej raz roku, w okresie wielkanocnym. Oprócz tego eucharystię powinno się przyjmować przy Bierzmowaniu, Małżeństwie, Kapłaństwie, oraz gdy jest się świadkiem.

 

Boże Ciało zostało ustanowione w 1246 przez biskupa Roberta, początkowo dla diecezji Liege. W 1264 stało się świętem celebrowanym w całym kościele zachodnim. W Polsce wprowadzone w 1320 roku przez biskupa Nankiera.

 

W Boże Ciało w Polsce przechodzą liczne procesje. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Centralna ma miejsce w Warszawie. Wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa. To ich decyzja, czy chcą publicznie wyznawać swoją wiarę. Za to tego dnia mają obowiązek wziąć udział w mszy świętej.

 

Boże Ciało w Polsce to dzień wolny od pracy. Podobnie jak w Austrii, Chorwacji, Francji, Niemczech czy Portugalii. W pozostałych krajach to dzień roboczy.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /KAM/ 16.06.2019

 

Ilustracja: Fresk z okresu 1322–1326 autorstwa Simone Martini dokumentujący XIV-wieczne wyobrażenie ukazywania konsekrowanej hostii podczas liturgii eucharystycznej przez żyjącego w IV wieku św. Marcina z Tours (kaplica w dolnym kościele San Francesco w Asyżu) By Simone Martini – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4088222

Related Post