Beata Stelmach dowodzi PZL-Świdnik

Od 15 listopada nowym Prezesem Zarządu PZL-Świdnik jest Beata Stelmach, która do tej pory była Wiceprezes Zarządu Leonardo Helicopters Polska. Obydwa podmioty funkcjonują w ramach międzynarodowego koncernu wojskowego sprzętu obronnego Grupy Loenardo.

Zmiana w kierownictwie PZL-Świdnik to naturalna zmiana pokoleniowa. Dotychczasowy Prezes Zarządu Mieczysław Majewski przechodzi na emeryturę.

„Zakłady PZL-Świdnik to partner strategiczny polskich sił zbrojnych charakteryzujący się technologiczną doskonałością dzięki wykwalifikowanej i oddanej swojej pracy kadrze oraz zapleczu globalnej spółki, jaką jest Leonardo.” – Wyjaśnia Beata Stelmach – Prezes Zarządu. – „Z radością będę współpracować z tą spółką tak, aby Polska odniosła jak największe korzyści z posiadania tak znakomitego krajowego czempiona.”

Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Kształciła się również na Uniwersytecie Calgary i w INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) jednej z największych prywatnych szkół zarządzania i biznesu na świecie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące rynki kapitałowe, politykę oraz przemysł. Pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik). Była też konsultantką Banku Światowego. Pełniła m. in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), wchodziła w skład organów kierowniczych Prokom Software, była członkinią zarządu MCI Management (2008-2011). W latach 2001 – 2013 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, potem do 2017 roku prezesem prezesem General Electric w Polsce i krajach bałtyckich.

Zakłady PZL-Świdnik (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Świdnik SA), będące częścią pionu Leonardo Helicopters od roku 2010, to jedyny polski producent śmigłowców, wytwarzający wiropłaty od ponad 60 lat.

Do dzisiaj spółka wyprodukowała i dostarczyła ponad 7.400 maszyn do ponad 40 krajów na całym świecie. Dzięki zakładom PZL-Świdnik, Polska jest jednym z 5 krajów europejskich mających zdolność do samodzielnego projektowania, produkowania, rozwoju oraz wsparcia śmigłowców. Zakłady zatrudniają prawie 3.000 osób, w tym 650 inżynierów i współpracują z prawie 1.000 polskich firm.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /JUZ/ 15.11.2018