Andrzej Dębkowski: „…na ziemi jestem chwilę…”

 

Andrzej Dębkowski to postać powszechnie znana w środowisku literackim. Jest cenionym poetą, felietonistą, krytykiem, twórcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Gazeta Kulturalna”, który ukazuje się od 1996 roku jednak nie tylko – to postać niezwykle barwna.

Wyjątkowy Optymista Roku

Teraz, we wtorek, 31 stycznia 2023 r. o .godz. 18:00 Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków (ul. Szczepańska 1) odbędzie się wieczór autorski „…na ziemi jestem chwilę…” Andrzeja Dębkowskiego. Spotkanie z pisarzem poprowadzi Andrzej Walter –  poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki, fotografik.

Andrzej Dębkowski poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca. Jest autorem szkiców i esejów krytycznoliterackich. Urodził się w 1961 roku w Zelowie, gdzie mieszka do dzisiaj. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest absolwentem Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie. Redaktor prowadzący ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Kulturalna”.

Andrzej Dębkowski – już od wczesnej młodości interesował się sportem, a w latach 1978– 79 należał do lekkoatletycznej młodzieżowej kadry Polski i startował w mistrzostwach w biegach na dystansie 5.000 m. Zamiłowanie do sportu pozostało mu do dzisiaj. Od lat z grupą przyjaciół, gdy tylko jest dobra pogoda, spotyka się raz w tygodniu, aby wspólnie rozegrać mecz w piłkę nożną. Od lat Andrzej Dębkowski zajmuje się także malarstwem oraz fotografiką. W tej dziedzinie osiągnął wiele sukcesów, a jego prace były prezentowane na wystawach w całej Polsce.

Stella Greta Szymaniak: Danuta Błaszak potrafiła sięgać gwiazd

„W poezji Andrzeja Dębkowskiego jest wszystko. I powrót do krainy dzieciństwa, a właściwie śladów po nim i wspomnienie Ojca, i radość z życia, i wreszcie głęboka zaduma nad nieuchronnym przemijaniem.’ – Uważa Andrzej Torbuspoeta i krytyk literacki. „Andrzej Dębkowski nie stroni od wierszy poświęconych wydarzeniom z nieodległych lat. Nie byłby rasowym poetą, gdyby poezji nie poświęcił żadnego wiersza. Jest bystrym obserwatorem ludzkiego losu oraz tropicielem ludzkich rozterek i pytań najważniejszych: o sens istnienia świata i człowieka. Andrzej Dębkowski nie sili się na szokowanie czytelników zawiłymi i wymyślnymi skojarzeniami wynikającymi choćby z doświadczeń surrealistów czy innych awangardowych i lingwistycznych kierunków. Pisze językiem prostym, a zarazem niezwykle wyrazistym.” – Przekonuje Andrzej Torbuspoeta i krytyk literacki.

„Pytanie retoryczne brzmi: dlaczego jest tak mało dobrych książek?’ – Zastanawia się prof. Maria Szyszkowskafilozof. – „Odpowiedź jest prosta: bo mało jest dzisiaj wybitnych osobowości świata literatury. Ale na szczęście od czasu do czasu pojawiają się prawdziwe perły, a taką jest książka zelowskiego poety, krytyka literackiego i eseisty Andrzeja Dębkowskiego pt. „Kiedy umiera poeta, umiera świat…”. Ta publikacja, to autentyczne wydarzenie literackie w Polsce 2004 roku. Książka historiozoficzna, kronikarska, a miejscami wręcz sensacyjna. Osiem lat pracy pisarza nie poszło na marne.” – Uważa prof. Maria Szyszkowskafilozof.

Andrzej Dębkowski debiutował w 1988 roku w miesięczniku „Do Przodu”. Publikował swoje wiersze, m.in.: w czasopismach „Wiadomości Kulturalne”, „Twórczości”, „Okolica Poetów”, „Literacka Polska”, „Metafora”, „Sycyna”, „Akant”, „Literacka Polska”, „Nawias”, „Autograf”, „Gazeta Kulturalna”, „LiryDram”, „Poezja Dzisiaj” oraz w ponad stu polskich i zagranicznych antologiach i almanachach.

Wieczór z poezją Katarzyny Kolbowskiej

Andrzej Dębkowski jest współzałożycielem Klubu Literackiego „Od-Nowa” w Bełchatowie, redaktorem serii wydawniczej „Biblioteka OD-NOWY”. W 1990 roku redagował pierwsze w województwie piotrkowskim pismo prywatne „Kurier Zelowski”. Był redaktorem naczelnym pisma kulturalno-społecznego „Twórca”. Współpracował z takimi pismami, jak: „Akcje i Reakcje”, „Wiadomości”, „Wieści Zelowskie”, „Nowiny Bełchatowskie”, „Piotrkowski Informator Kulturalny”, kwartalnik kulturalny „Siódma Prowincja”, „Kalejdoskop”, „Iskra” i wielu innych.

 

Andrzej Dębkowski opublikował m.in.: „Wierzyć w siebie” (1993 r.), „Wiersze nowe i wybrane” (1995 r.), „Wiersze wybrane” (1996 r.), „Paryż nie jest taki piękny…” (1998 r.), „Magiczne pomysły. Felietony” (2001 r.), „Kiedy umiera poeta, umiera świat. Rozmowy z ludźmi pióra” (2004 r.), „85 lat dla miasta. Historia Zelowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” (2007 r.), „Do wszystkich niedostępnych brzegów” (2013 r.), „Na ziemi jestem chwilę…” (2021 r.) oraz wielu publikacji z historii regionu.

Andrzej Dębkowski współpracuje, jako publicysta z prasą kulturalną w Polsce i za granicą. Jego prace eseistyczne były publikowane w wielu opracowaniach naukowych. Jest autorem ponad tysiąca publikacji prasowych. Jego wiersze tłumaczono na język włoski, czeski, litewski, estoński, rosyjski, węgierski, serbski, ukraiński, niemiecki, grecki, białoruski, angielski, hiszpański, esperanto i ukazały się drukiem w pismach literackich w Niemczech, Czechach, Rosji, na Węgrzech i na Litwie.

 Juliusz Erazm Bolek przedstawia „Ogród” („The Garden”)

Andrzej Dębkowski jest laureatem kilkudziesięciu konkursów literackich, wielu nagród i wyróżnień, m.in. dwukrotnym laureatem Wielkiego Lauru Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w dziedzinie publicystyki kulturalnej i felietonistyki (2002, 2004), Nagrody XXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu roku na książkę roku (1998), Medalu Labor Omnia Vincit („Praca wszystko zwycięża”) Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „Dziennikarz roku” (2015), nominowany do Nagrody Literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza (2017) i laureat Nagrody Literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza (2020). laureat Nagrody „Superekslibrisu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” (2020).

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 21.01.2023