Ambasadorowie w trudnych czasach

 

Instytut Biznesu od 2018 roku przyznaje nagrody Ambasadorów w różnych kategoriach. Przedsiębiorstwa są oceniane na podstawie analizy ich działalności, aktywności, otwartości na zmiany. Laureatami są podmioty wyróżniające się, godne naśladowania, wytyczające najlepsze kierunki funkcjonowania na rynku.

Rok 2020 jest bardzo trudny i wymagający ogromnej cierpliwości, uporu, pomysłowości, ale jednocześnie pobudzający do działania i wymuszający wyszukiwania nowych rozwiązań, innowacyjności i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, procesów, procedur. Instytut Biznesu od 2018 roku nagradza tych, którzy potrafią sprostać wyzwaniom rynku.

Nagrodzone, tyłem „Ambasador”, jesienią 2020 r., przedsiębiorstwa dzięki swojej pozycji, odpowiednemu zarządzaniu, jakości usług i produktów starają się jak najlepiej spożytkować swoje zasoby i wykorzystać obecny czas jako doświadczenie na przyszłość, o czym zresztą mówi Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, Spółki nagrodzonej tytułem „Ambasadora Rynku Finansowego”: „Żyjemy w świecie, który charakteryzuje się ogromną zmiennością. Aktualnie stoimy nie tylko w obliczu transformacyjnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, lecz także mierzymy się z kolejnymi kryzysami. Jeśli na to wszystko nałożymy trwającą rewolucję technologiczną ze wszystkimi jej konsekwencjami, zrozumiemy, że wyzwaniem dla każdej organizacji staje się zarządzanie w wyjątkowo zmiennym i niepewnym środowisku. Sądzę, że te doświadczenia powinny zwrócić naszą uwagę na to, że nie uodpornimy się na kryzysy i związane z nimi trudności, ale możemy na ich podstawie uczyć się, jak reagować na podobne wydarzenia w przyszłości. Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest więc nauczenie się, jak skutecznie identyfikować te problemy i zdarzenia, które mogą przerodzić się w kryzys. Dlatego szczególnie teraz tak ważne jest myślenie strategiczne, wyobraźnia, a jednocześnie otwartość i gotowość na zmiany. Musimy zrozumieć, jak ważne jest, że nauka na błędach może być najlepszą lekcją dla naszych organizacji. Aby się tak stało, konieczne jest przyjęcie założenia, że błędy są pewnego rodzaju kosztem dążenia do sukcesu.”

Również kolejny nagrodzony „Ambasador GospodarkiTowarzystwo Ubezpieczeniowe Generali Polska – potwierdził, że ubezpieczyciel jest partnerem na całe życie dla swoich klientów, wspiera ich i dostarcza im rozwiązania pomocne w trudnej sytuacji. Maciej Fedyna, prezes zarządu Generali Polska mówi: „Odpowiadając na potrzeby pracodawców, Generali Polska jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe wprowadziło innowacyjny produkt, zapewniający ochronę pracownikom na wypadek zachorowania na Covid-19. Jest to odrębne ubezpieczenie grupowe oferowane przedsiębiorcom zatrudniającym minimum 10 osób. Generali Polska rozszerzyło również zakres ochrony istniejących produktów. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które ubezpieczyły w Generali Polska stacjonarny sprzęt elektroniczny, a w czasie pandemii przekazały go pracownikom do pracy zdalnej, cały czas zachowują jego ochronę. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody, sprzęt ten jest ubezpieczony, tak jakby znajdował się w zadeklarowanym w umowie ubezpieczenia miejscu. Postanowiliśmy również pomóc lokalnym przedsiębiorcom pozyskać nowych odbiorców i zmniejszyć negatywne skutki pandemii Covid-19. Umożliwiliśmy klientom Generali Polska – lokalnym przedsiębiorstwom, które posiadają u nas grupowe ubezpieczenie na życie, dołączenie do Programu Rabatowego Generali w roli Partnera. Dzięki temu mogą dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiego grona potencjalnych klientów. Natomiast naszym partnerom – agentom i dystrybutorom zapewniliśmy narzędzia do zdalnego zawierania polis. Dzięki temu mogą kontynuować swoją działalność bez narażania zdrowia, zapewniając jednocześnie klientom odpowiednią ochronę.”

Kolejny laureat to Docusoft z Grupy Arcus – „Ambasador Innowacji”. Michał Czeredys, prezes zarządu Arcus SA opowiada: „Już na początku pandemii wsparliśmy wybrane placówki śląskiego Sanepidu systemem ReadIT OCR. Dzięki niemu Jastrzębska Spółka Węglowa znacząco przyspieszyła pozyskiwanie danych o wynikach testów na COVID-19. Docusoft na zlecenie JSW i przy współudziale JSW IT SYSTEMS, przygotowała oprogramowanie do rozpoznawania danych z badań laboratoryjnych na obecność wirusa wywołującego COVID-19. Rozwiązanie wielokrotnie skróciło czas przetwarzania otrzymanych wyników badań, dzięki czemu praca stacji sanitarno-epidemiologicznych stała się łatwiejsza, a służby JSW otrzymały informację o stanie zdrowia pracowników.”

 

Wiele w naszym życiu, a wręcz nasze życie zależy od tego, jak traktujemy naturę, Tę zależność dostrzega spółka Respect Energy, która otrzymała nagrodę „Ambasador Ekologii”. Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy, (dawniej TRMEW Obrót SA) wyjaśnia, jak spółka energetyczna może działać na rzecz ochrony środowiska: „Podstawą strategii Respect Energy jest szacunek dla środowiska naturalnego i dbałość o rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Klienci Respect Energy to przedsiębiorstwa, które chcą realizować swoje działania biznesowe w zgodzie z naturą, a także odbiorcy indywidualni, którzy chcą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i walki ze zmianami klimatu. Respect Energy to jedyne przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce, które oferuje prąd pochodzący w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Dostawcy prądu dla spółki to ponad trzystu producentów, wśród których są elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne oraz biogazownie. Respect Energy jest dla nich nie tylko klientem, lecz również doradcą, ułatwiającym funkcjonowanie w skomplikowanych realiach polskiego prawa energetycznego. W ten sposób spółka przyczynia się do rozwoju całej branży energetyki odnawialnej.”

 

Nagrodę w kategorii „Ambasadora Zdrowia” otrzymała wyjątkowa jednostka, która w obecnych czasach jest ważnym elementem w rozwoju badań i współpracy naukowców i biznesu. Instytut Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, na którego czele stoi dyrektor Sławomir Jagieła, dla którego priorytetem jest  „Inicjowanie działań mających na celu budowania dialogu pomiędzy światem nauki, biznesu, polityki mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i dobro pacjenta”

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/14.11.2020