43 rocznica rozpoczęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II

16 października 1978 roku, w wyniku ósmego głosowania trwające od 14 października konklawe, kardynał Karol Wojtyła wybrany został 264. zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego. 22 października  odbyła się na placu św. Piotra uroczysta msza inaugurująca pontyfikat. Jan Paweł II był pierwszym od 456 lat papieżem nie pochodzącym z Włoch, a także pierwszym od 1903 roku, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii Rzymskiej.

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.” – Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Pochodził ze skromnie żyjącej rodziny, która utrzymywał ojciec – wojskowy urzędnik w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. W dzieciństwie Karola Wojtyłę nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia Lolek. Był utalentowanym i wysportowanym chłopcem, grał w piłkę nożną, jeździł na nartach oraz odbywał z ojcem długie wycieczki po okolicy Wadowic. We wrześniu 1930 roku chłopiec zdał egzaminy i rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity. Według nauczycieli charakteryzowała go ogromna wiara i za ich namową dołączył do kółka ministranckiego. Podczas nauki w gimnazjum zainteresował się także teatrem i występował w przedstawieniach Koła Teatralnego.

W październiku 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu kontynuowanie studiów i zmusił do podjęcia pracy. Jesienią 1941 roku wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, jednak przygoda ta nie trwała długo. W 1942 roku młody Karol postanowił studiować teologię oraz wstąpił do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 20 października 1946 roku Karol Wojtyła został diakonem, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia na księdza. Dwa tygodnie później wyjechał do Rzymu by kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W 1948 roku ukończył studia ze stopniem doktora. W lipcu tego samego roku Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. Był tam wikariuszem i katechetą. W sierpniu 1949 roku przeniesiono go do parafii św. Floriana w Krakowie.

4 lipca 1958 roku Karol Wojtyła został prekonizowany biskupem tytularnym Ombrii oraz biskupem pomocniczym Krakowa. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji.

13 stycznia 1964, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został prekonizowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 roku został nominowany kardynałem. Dwa dni później otrzymał od papieża Pawła VI czerwony biret, a kościołem tytularnym stał się kościół Cezarego z Afryki.

Karol Wojtyła zajmował się także filozofią  sięgając do jej rozległej tradycji. Swoje poglądy często stosował i przedstawiał w pracy duszpasterskiej. Stał się znanym nawet poza Polską autorytetem. Uważano go , obok prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski.

16 października 1978 roku o godzinie 18:44 ogłoszono wyniki wyboru, drugiego od śmierci Jana Pawła I, konklawe. 58-letni Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad 455 lat nie Włochem, który zasiadł na tronie Piotrowym. Był również drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po Piusie IX.

22 października 1978 roku na placu św. Piotra odprawiona została uroczysta msza inaugurująca pontyfikat. W homilii Jan Paweł II wezwał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przesłanie do dziś uważane jest za jeden ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu Papieża Polaka. 12 listopada Jan Paweł II objął bazylikę św. Jana na Lateranie, która jest katedrą tytularną biskupa Rzymu.

2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II rozpoczął pierwszą pielgrzymkę do Polski. W trakcie sześciu dni odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Oświęcim, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Nowy Targ. Hasłem pielgrzymki były słowa „Gaude Mater Polonia”.

13 maja 1981 roku podczas audiencji na pl. św. Piotra, o godzinie 17:19 turecki zamachowiec Ali Ağca usiłował zabić papieża. Jan Paweł II został trafiony trzema kulami: w prawe ramię, w lewą dłoń i w brzuch. Papieża przewieziono karetką do kliniki Gemelli, gdzie przeszedł operację ratującą życie. 17 maja po raz pierwszy po zamachu przemówił do wiernych: „Jestem szczególnie blisko dwóch osób, zranionych wraz ze mną, oraz modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”. W klinice Jan Paweł II przebywał do 3 czerwca. Ze swoim oprawcą, Alim Ağcą, Jan Paweł II spotkał się 27 grudnia 1983 roku. Spotkanie odbyło się w celi sprawcy w rzymskim więzieniu Rebibbia.

W trakcie pontyfikatu Jan Paweł II odbył osiem pielgrzymek do Polski i ponad sto w ogóle. Zwiedził w tym czasie 130 krajów. W ostatnich latach Jan Paweł II musiał ograniczyć jednak swoją aktywność ze względu na słaby stan zdrowia.

Przebyte w latach 90-tych operacje oraz postępująca choroba Parkinsona zmusiły papieża do ograniczenia podróżowania. Jan Paweł II nie rozważał  jednak możliwości rezygnacji z pontyfikatu. W 2003 roku stan jego zdrowia stał się na tyle poważny, że publicznie pokazywał się jedynie siedząc. 30 marca 2005 roku papież po raz ostatni pojawił się w oknie swego apartamentu i pobłogosławił pielgrzymów zebranych na placu św. Piotra.

2 kwietnia 2005 roku świat obiegła smutna wiadomość. O godzinie 21:37 Jan Paweł II zmarł. „Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca” – powiedział do wiernych zgromadzonych na pl. św. Piotra abp Leonardo Sandri. Według abp. Stanisława Dziwisza ostatnie zanotowane słowa Karola Wojtyły brzmiały: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”.

W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw. W Polsce ogłoszono sześciodniową żałobę narodową. Miesiąc po pogrzebie rozpoczęty został proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Pominięto w nim tradycyjny pięcioletni okres oczekiwania. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, po czym 27 kwietnia 2014 został kanonizowany, równocześnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła, bowiem po raz pierwszy ogłoszono świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura / now / 14.10.2020