18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury

 

Świat wkracza w gospodarkę 4.0., albo jak wolą inni jest przez nią wchłaniany. Takie poglądy można było usłyszeń podczas 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury.

Dla jednych nowa generacja polskiej gospodarki to rewolucja, inni uważają, że to naturalna kolej rzeczy. Towarzyszy temu ogromna wiara, że, że gospodarka 4.0. będzie stanowić podstawę  powstania nowych dziedzin gospodarki związanych z automatyzacją procesów, autonomicznymi pojazdami czy wirtualną rzeczywistością.  Z pewnością nowe możliwości biznesowe i napędza rozwój. Ważne aby za tym podążał rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, która jest filarem przemysłu 4.0.

 

Najbardziej gorącym tematem jest technologia 5G. Liderem jej wdrażania jest międzynarodowy koncern Huawei.

 

Nic dziwnego, że wszyscy byli zainteresowani tym co ma do powiedzenia Ryszard Hordyński, dyr. ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. Stwierdził on, że:

„nie ma co pytać o technologię 5G, bo ona już nie tylko jest, ale nawet się rozwija. Trzeba w tym widzieć szanse na rozwój i inwestycje, które przecież pobudzają gospodarkę. W efekcie jest to również okazja do stworzenia nowych modeli biznesowych. Polska na uruchomieniu technologii 5G może tylko zyskać. W wyniku szybkiego wdrożenia tej technologii, nowe modele biznesowe, rozwiązania i aplikacje mogą powstawać także w Polsce. Myślę że idealnie się to wpisuje w „Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju” i koncepcję budowania kapitału intelektualnego w Polsce. Technologia 5G wymaga także nowych norm i rozwiązań legislacyjnych, których tworzenie jest zbyt wolne”. – uważa Ryszard Hordyński, dyr. ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /IWK/ 05.04.19