Źródłem sukcesu jest wykorzystanie algorytmów

Współczesna, coraz bardziej dynamiczna gospodarka, stawia bardzo trudne zadania przed sektorem finansowym. Dochody banków spadają z powodu rosnącego ryzyka, nadmiernych regulacji oraz bliskich zera stóp procentowych.

Banki mają też trudności z finansowaniem coraz bardziej istotnego sektora nowych technologii. Oznacza to, że instytucje finansowe muszą stać się bardziej elastyczne. Na tym tle zwraca uwagę dynamiczny rozwój innowacyjnej spółki finansowej Provema z sektora drobnych pożyczek konsumenckich. Źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w kluczowych procesach, takich jak ocena ryzyka kredytowego, czy windykacja należności. Pozwoliło to Spółce na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki radykalnej obniżce kosztów działalności operacyjnej.

Już dziś można zaobserwować negatywne skutki pandemii w wielu obszarach naszego życia, w tym także w biznesie. Przyznam, że jest to dla nas czas bardzo wytężonej pracy. Dzięki doświadczaniu, wykorzystaniu technologii i algorytmów sztucznej inteligencji szybko dostosowujemy nasz biznes do sytuacji rynkowej. Efekty naszych działań już obserwujemy i jestem przekonany ze podejmowane przez nas obecnie decyzje i działania pozwolą nam realizować przyjęte strategie.

Bartosz Tomczyk jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie Provema. Dzięki jego doświadczeniu w branży i wyjątkowej intuicji ekonomicznej przedsiębiorstwo osiągnęło kilkunastokrotnie większe wyniki finansowe niż w latach ubiegłych .Od września 2019 roku Spółka działa w Hiszpanii. W 2020 roku planuje rozpocząć działalność na Litwie, a w kolejnym etapie w Chorwacji i Bułgarii. W lutym otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego licencję Małej Instytucji Płatniczej oraz uruchomiła swoją aplikację mobilną. W kwietniu 2020 roku Bartosz Tomczyk został wyróżniony przez Instytut Biznesu nagrodą Ambasador Gospodarki.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/19.04.2020 r.