Zmiany w wystawianiu faktur VAT

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wszedł nowy zapis do ustawy o VAT uniemożliwiający sprzedającemu wystawienie faktury na podstawie paragonu nie zawierającego numeru NIP nabywcy.

 

Dotychczas nie istniały przepisy zakazujące wystawiania faktur na podstawie paragonów, nawet jeśli w momencie sprzedaży kupujący nie ujawnił się jako podatnik lub osoba działająca w jego imieniu. Powszechną praktyką było więc wystawianie faktur na podstawie przedstawionych paragonów niezależnie od tego czy w momencie zakupu nabywca zgłosił potrzebę otrzymania faktury.

 

Nowe regulacje, ograniczające powyższą praktykę, wprowadza art. 106 b ust. 5-7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowym prawem w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, sprzedawca może wystawić fakturę na jego podstawie jedynie wtedy, gdy na paragonie został wskazany NIP podatnika. W przypadku nie wskazania na paragonie numeru VAT nabywcy sprzedawca może wystawić fakturę jedynie na osobę prywatną. Taka faktura, nie zawierająca numeru NIP, nie będzie uprawniała do odliczenia z niej VAT.

 

W przypadku wystawiania faktur na podstawie paragonów bez numeru NIP nabywcy, ustawodawca przewidział surowe sankcje, zarówno dla wystawiającego jak i dla nabywcy, który ujmie w ewidencji VAT za takie faktury. W takiej sytuacji organ podatkowy ustal takiemu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

 

Celem nowelizacji jest walka z wyłudzaniem VAT oraz wystawianiem tzw. pustych faktur, czyli faktur za dostawę towarów lub usług, które nie miały miejsca. Wprowadzone przepisy nie będą miały zastosowania jedynie w przypadku podatników świadczących usługi taksówek osobowych. Na życzenie klienta będą oni mogli wystawić fakturę nawet na podstawie paragonu nie zawierającego numeru NIP tego klienta.

 

Sprzedawcy powinni poinformować pracowników ewidencjonujących obrót na kasie i wystawiających faktury o konieczności odmowy wystawienia faktury na podstawie paragonu bez numeru NIP. Należy jednak pamiętać, że sprzedawca ani jego pracownicy nie mają obowiązku dopytywać nabywcy czy dokonuje zakupu jako podatnik.

 

Nowe zasady wystawiania faktur dotyczą wszystkich paragonów wystawianych od 1 stycznia 2020 roku i nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2019 r. W związku ze zmianami Ministerstwo Finansów przypomniało, że zawierające NIP nabywcy paragony nie przekraczające kwoty 450 zł brutto, same w sobie stanowią fakturę uproszczoną i nie ma konieczności występowania dodatkowo o zwykłą fakturę.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 03.01.2020