Zasiłek pogrzebowy powinien wynosić 8.0000 zł

 

 

8.000 złotych – tyle co najmniej wynosić powinien zasiłek pogrzebowy – ocenia Polska Izba Branży Pogrzebowej. Zdaniem Organizacji, waloryzacja tej kwoty powinna zostać dokonana jak najszybciej, czyli na przykład od stycznia 2023 roku, aby ceny usług funeralnych, a także ich jakość, mogły pozostać na co najmniej dotychczasowym poziomie.

 

Nowe Prawo Pogrzebowe zmieni praktyki w zatrudnieniu

 

Wyższy poziom usług pogrzebowych powinny zapewnić przepisy znowelizowanego Prawa Pogrzebowego, którego uchwalenie i wejście w Życie, oczekiwane jest od dłuższego czasu roku, przez branżę funeralną. Ze względu na liczne zmiany uważane jest ono za przełomowe, spodziewana nowelizacja to pierwsze tak kompleksowe uregulowanie Prawa Pogrzebowego od około 100 lat. Ma ono m. in. wprowadzać wymogi dotyczące możliwości zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych, krematoriów. Pojawić się ma również Elektroniczna Karta Zgonu oraz zwolnienie z obowiązku odprawy konsularnej przy transporcie ciała z zagranicy.

 

Obecnie zasiłek pogrzebowy to 4.000 złotych. Jest to wartość obowiązująca od 11 lat. W tym czasie cały czas w Polsce była inflacja, szczególnie dotkliwa w 2022 r., a nie doszło do żadnej waloryzacji zapomogi. W praktyce zasiłek pogrzebowy jest za mały na przeprowadzenie pochówku.

 

„Ceny energii i gazu, tak potrzebne np. przy przechowywaniu, transporcie czy kremacji zwłok zwiększają się ostatnio wyjątkowo dynamicznie. Do tego znacznie więcej płacimy za wszystko, co niezbędne do godnego pochówku.” – Zwraca uwagę Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. – „Wzrosły ceny drewna potrzebnego do produkcji trumien czy elementy do ich wyposażenia. Coraz częściej ich zakup zaczyna przekraczać możliwości pogrzebowych przedsiębiorców.” – Twierdzi Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wskazuje przy tym, że przedstawiciele branży pogrzebowej de facto kredytować muszą swoich klientów, bowiem od złożenia wniosku o zasiłek do wypłaty tych pieniędzy mijają średnio 4 tygodnie.

 

Usługi pogrzebowe – na nowo i znacznie lepiej

 

„Według danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw funeralnych wzrosły średnio o 30-40 procent. Dlatego rośnie oczekiwanie szybkiej waloryzacji zasiłku, który jest taki sam jak w 2011 roku, do poziomu co najmniej 8.000 złotych.” – w ten sposób Robert Czyżak – Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej odnosi się do rządowego pomysłu podwyższenia zasiłku o 1.000 złotych. Miałby on zatem wynosić zaledwie 5.000 złotych.

 

„To zdecydowanie za mało. Jeśli rząd nie zmieni swojego stanowiska, przedsiębiorcy zmuszeni zostaną do podwyższania cen poszczególnych rodzajów usług pogrzebowych – np. takich, które wymagają wykorzystania większej ilości energii.” – Przewiduje ostrzega Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dodaje on, że środowisko cały czas czeka na dokładną informację, kiedy zasiłek zostałby zrewaloryzowany?

 

„Wyzwań jest więcej. W 2023 roku wejść mają bowiem w życie przepisy nowego Prawa Pogrzebowego, które m. in. zaostrzą wiele wymagań dla przedsiębiorstw funeralnych, podnosząc jednocześnie jakość usług pogrzebowych, a to z pewnością związane będzie z wyższymi kosztami.” – Prognozuje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

 

Szersze grono uprawnionych do otrzymania świadczenia

 

Projekt znowelizowanego Prawa Pogrzebowego ma niebawem trafić do parlamentu. W pracach nad nim, na etapie „rządowym”, uczestniczyli m. in. przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich, w tym – należącej do niej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wśród zapowiadanych zmian znaleźć mają się m.in.:

  • Dokładne określenie wymogów dotyczących możliwości zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych (w tym np. co jest w nich niedozwolone, jaka powierzchnia przypadać ma na przechowywane zwłoki czy w jakiej temperaturze może się to dziać, a także cała procedura związana z higieną i bezpieczeństwem).
  • Uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem krematoriów – w tym jednolity druk certyfikatu kremacji oraz niepalny identyfikator, który kremowany jest razem z ciałem i umieszczany po kremacji w urnie z prochami.
  • Posiadanie koniecznej ilości osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie pogrzebowym (4 osoby ) oraz wymagana liczba karawanów pogrzebowych (2 samochody).
  • Wprowadzone zostaną też Elektroniczna Karta Zgonu czy brak konieczności odprawy konsularnej w przypadku transportu trumny bądź urny z zagranicy, co dotąd stanowiło źródło wielu komplikacji i wydłużało sprowadzanie ciał do pochówku w Polsce.

 

„Teraz cała ta procedura ma się znacznie uprościć, zaś nowe zapisy pozwolą na podwyższenie jakości usług i ich profesjonalizację, zgodnie ze standardami państw najbardziej rozwiniętych. Rząd, który pracował nad projektem nowelizacji tej ustawy, uwzględnił zdecydowaną większość propozycji Izby Branży Pogrzebowej, która reprezentuje polskie przedsiębiorstwa funeralne.” – Wyjaśnia Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i dodaje, że na nowe przepisy czekają teraz przedsiębiorcy, zarządcy cmentarzy, a także klienci usług związanych z pochówkiem zmarłych. – „Im szybciej zostanie znowelizowane prawo pogrzebowe, tym sprawniejsze i jaśniejsze będzie funkcjonowanie całego sektora funeralnego.” – Uważa Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

 

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

 

W Polsce działa około 4.500 przedsiębiorstw funeralnych. Zdaniem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, wielu z nich daleko jednak do spełniania wszystkich potrzebnych norm i procedur. Dlatego też, jak wskazuje Robert Czyżak  – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, wprowadzenie nowych, i to często bardziej surowych, wymagań dla tej branży stało się koniecznością, zwłaszcza, że dużo uchybień ujawniło się podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, kiedy wzrosła znacznie liczba zgonów, a co za tym idzie – pochówków.  Wówczas okazało się, że cześć przedsiębiorców w ten sytuacji miała trudność w sprostaniu wyzwaniu.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 28.11.2022