XXVII Ciechanowska  Jesień Poezji

 

XXVII Ciechanowska  Jesień Poezji odbędzie się w dniach 7-8 października 2022 r. Przyjadą na nią zarówno poeci z Polski jak i z zagranicy, aby celebrować to wyjątkowe święto.

 

XXVII Ciechanowską  Jesień Poezji rozpocznie się w piątek 7 października 2022 r. o godz. 11.00 10.00-11.00 warsztatami literackimi e dla młodych, które poprowadzi poeta Miłosz Manasterski w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, przy pl. Piłsudskiego 1, w którym mieści się siedziba Związku Literatów na Mazowszu. W tym samym czasie inni autorzy odbędą spotkania literackie w ciechanowskich szkołach i uczelniach.

 

O godz. 15.00 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie rozpocznie się promocja 24. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Wydanie poświęcone jest Czesławowi Słońskiemu (1890-1949) – poecie, nauczycielowi i publicyście. W programie wydarzenia poznanie śladów Czesława Słońskiego w Ciechanowie, prelekcje Hanny Budzisz i dr Lidii Izabeli Lachowskiej o Czesławie Słońskim, jego twórczości i dwutygodniku „Kronika Ciechanowska”. Ponad to wystawa pamiątek po Czesławie Słońskim. O godz. odbędzie się „Noc Poetów” w hotelu Korona. W jej trakcie uczestnicy XXVII Ciechanowskiej Jesień Poezji przedstawią swoje utwory. Prezentacji będzie towarzyszy szyć koncert skrzypcowy Marka Snycerskiego /hotel Korona/

 

Ciechanowskie Zeszyty Literackie” każdego roku swoją premierę podczas Jesieni Poezji. Każdy numer tego ukazującego się od 1999 r. periodyku ma swój kolor, tytuł i wiodący temat, przeważnie poświęcony pisarzowi, który ma związki z północnym Mazowszem. Do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie, Wiktorowi Teodorowi Gomulickiemu, Stefanowi Gołębiowskiemu, Teodorowi Leonardowi Młynarskiemu. W 2022 r. nosi tytuł Czesław Słoński (1890-1949) – poeta, nauczyciel, publicysta. Od początku redaktorem „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” jest dr Teresa Kaczorowska.

 

Czesław Słoński urodził się 30 lipca 1890 r. w Zapasiszkach (obecnie na Białorusi), zmarł 21 grudnia 1949 r. w Ciechanowie. Poeta, publicysta, nauczyciel, redaktor, działacz społeczny, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Jedna z najwybitniejszych postaci Ciechanowa okresu międzywojennego.

 

W latach 1915-1918 mieszkał w Moskwie, gdzie studiował biologię na Uniwersytecie im. Łomonosowa, śpiewał w chórze Teatru Wielkiego, podjął pierwszą pracę (jako korepetytor). W 1919 r. zamieszkał z żoną i dwiema córkami w Ciechanowie, gdzie został nauczycielem Gimnazjum Męskiego im. Z. Krasińskiego, w którym do końca życia nauczał geografii i przyrodoznawstwa (pracował też w innych szkołach ciechanowskich). Wraz z dwiema najstarszymi klasami gimnazjalnymi był ochotnikiem wojny 1920 r. – pełnił rolę kancelisty sztabowego podczas całej kampanii antybolszewickiej.

 

W latach 19301932 wydawał i redagował dwutygodnik „Kronika Ciechanowska”. Udzielał się społecznie na niwie kultury, dużo publikował. Po wojskowej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. został z rodziną wysiedlony. Prowadził z żoną Stanisławą tajne nauczanie. Po II wojnie światowej, w 1945 r. organizował oświatę w Ciechanowie, był pierwszym wicedyrektorem Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Zygmunta Krasińskiego. Zmarł nagle, 21 grudnia 1949 r. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie, jego imię nosi jedna z ulic.

 

W sobotę 8 października 2022 XXVII Ciechanowska  Jesień Poezji rozpocznie się w –Opinogórze. O godz. 10.00 zostaną złożone kwiaty przy grobie Zygmunta Krasińskiego oraz kustosza Janusza Królika i jego żony Bożeny. O godz. 12.00 rozpocznie się, w Dworze Krasickich XXIV Spotkanie z Literaturą w Opinogórze. Bohaterem spotkania będzie pisarz prof. Piotr Müldner-Nieckowski. Rozmowę z gościem prowadzi dr Teresa Kaczorowska. O godz. 13.30 zostaną ogłoszone wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa. O godz. 14.30 odbędzie się uroczystość nadania Medalu Zygmunta Krasińskiego prof. Bogusławowi Dopartowi po której rozpocznie się koncert muzyki romantycznej w wykonaniu artystów włoskich: Dominiki Zamary (sopran), Marii Rity Panella (fortepian) oraz Nicoli Bertoliniego (klarnet) /Oranżeria/

 

Organizatorem XXVII Ciechanowska  Jesień Poezji jest Związek Literatów na Mazowszu. Partnerami wydarzenia są: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie i Hotel Korona. Sponsorami XXVII Ciechanowska  Jesień Poezji są Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Urząd Miasta w Ciechanowie. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują Radio Wnet, Agencja Informacyjna, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Tygodnik „Czas Ciechanowa” i Portal: www.ciech24.pl

 

Agencja Informacyjna, kultura /DEC/ 11.09.2022