Turystyka po nowemu

 

1 lipca wchodzi w życie Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zdaniem specjalistów zapewnia ona lepszą ochronę turystom wyjeżdżającym z biurami podróży.

Zdaniem Pawła Niewiadomskiego Prezesa Polskiej Izby Turystyki „Turystyka to w tej chwili jedyna branża usługowa, która w takim stopniu chroni prawa konsumenta. Dzięki wprowadzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i nowej ustawie klienci mają 100-procentowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności biura podróży. Klient powinien jednak przed zakupem wakacji sprawdzić, czy wybiera organizatora działającego legalnie, bo tylko taki wybór zapewni mu pełne bezpieczeństwo finansowe.”

Wchodząca 1 lipca 2018 roku ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2017 r.

Wprowadzenie nowych przepisów jest reakcją na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku turystycznym, jakimi są m.in.: poszerzanie się kanałów dystrybucji, dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb podróżnych czy możliwość łączenia przez podróżnych różnych usług turystycznych.

– „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zwiększa ochronę praw konsumenta, co oznacza, że korzystający z oferty organizatora turystyki mogą czuć się bezpieczniej niż do tej pory.” – Uważa Juliusz Bolek Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Najważniejsza zmianą, jaką wprowadza Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych to objęcie regulacją podmiotów, których dotąd nie obowiązywała ustawa.

Od wejścia w życie nowej regulacji przepisami objęci będą wszyscy, którzy organizują imprezy turystyczne lub ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych (z pewnymi wyłączeniami). Oznacza to zwiększoną ochronę turystów wyjeżdżających na wakacje z biurami podróży.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza nowe zasady realizacji przez organizatora turystyki obowiązku informacyjnego wobec podróżnych przed zawarciem umowy.

Wprowadzono usprawnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora oraz procesu likwidacji skutków niewypłacalności.

Należy zwrócic uwagę, że niektóre imprezy turystyczne zostały wyłączone spod zakresu stosowania ustawy, czyli nie podlegają ochronie. W razie niezgodności w realizacji umowy, ustawa wydłuża z 2 lat do 3 lat okres przedawnienia roszczeń oraz wprowadza mechanizm rozwiązywania sporów polubownie.

 

Agencja Informacyjna, /BEJ/ 20.05.2018