Nadjeżdza lokomotywa bez maszynisty

 

Już niedługo na polskich torach mogą pojawić się pierwsze skonstruowane w Polsce autonomiczne lokomotywy. Autonomiczne, to czyli w pełni zautomatyzowane, poruszające się bez maszynisty. PKP Cargo podpisało z bydgoską PESĄ list intencyjny  w sprawie budowy polskiej lokomotywy autonomicznej.

21 maja br. PKP CARGO S.A. zawarło z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. umowę na naprawę w latach 2019-2020 38 lokomotyw spalinowych serii ST44. Wartość całej umowy wynosi ponad 176 mln zł netto. Polski przewoźnik towarowy podpisał także z PESĄ list intencyjny w sprawie budowy lokomotywy dwunapędowej (spalinowo-elektrycznej) i lokomotywy autonomicznej.

W wyniku przeprowadzonych napraw na piątym poziomie utrzymania lokomotywy ST44 otrzymają m.in. nowy silnik, dający znaczne oszczędności w zużyciu oleju napędowego i oleju silnikowego. Zakres naprawy obejmuje również kompleksową modernizację kabiny maszynisty.

PKP CARGO S.A. jest zainteresowana wprowadzeniem do swojego parku taborowego lokomotyw dwunapędowych (spalinowo-elektrycznych), które mogą być zasilane zarówno ze spalinowego agregatu prądotwórczego, jak również, zależnie od potrzeb, z sieci trakcyjnej.

Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie pociągu po liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych tą samą lokomotywą. W Polsce wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 11 830,6 km stanowi sięć zelektryfikowananych linii kolejowych. Na terenie naszego kraju znajduje się również 7505 km niezelektryfikowanych linii kolejowych. W przypadku przejazdu przez odcinki zelektryfikowane i niezelektryfikowane za każdym razem potrzebna jest zmiana lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co powoduje znaczne wydłużenie przejazdu. Nowa lokomotywa spalinowo-elektryczna będzie rozwiązaniem tego problemu i umożliwi szybki transport kolejowy na obszarze całej Polski.

– Lokomotywa dwunapędowa wyeliminuje konieczność zmiany lokomotywy z trakcji elektrycznej na spalinową i odwrotnie, co pozwoli skrócić czas dostarczania towarów i obniżyć koszty przewozów. Ponadto nie będzie potrzeby angażowania dodatkowej lokomotywy do wykonywania manewrów na stacjach. Posiadanie lokomotyw dwunapędowych pozwoli PKP CARGO S.A. stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym podmiotem na rynku przewozów towarowych. Natomiast prace nad lokomotywą autonomiczną wpisują się zarówno w strategię unowocześniania naszego taboru, jak w proces implementacji innowacyjnych technologii – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

– Jesteśmy zadowoleni, że największy polski przewoźnik kolejowy podejmuje z nami współpracę przy budowie nowego rodzaju lokomotyw dwunapędowych i lokomotywy autonomicznej, co z pewnością wpłynie na usprawnienie tych prac – dodał Krzysztof Sędzikowski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.

Autonomiczne lokomotywy, choć nasuwają nam wyobrażenie “pociągu widma”, funkcjonują już od kilku lat jako praktyczne i bezpieczne rozwiązanie, zarówno w transporcie towarowym jak i pasażerskim.

Z danych International Association of Public Transport (UITP) wynika, że w 2017 roku już ponad 13 proc. wybudowanej miejskiej infrastruktury to pociągi zautomatyzowane. W nieodległym Budapeszcie nowo otwarta, czwarta linia metra funkcjonuje w sposób całkowicie autonomiczny – pociągi jeżdzą bez motorniczych. Atonomiczne lokomotywy z powodzeniem od kilku lat wykorzystuje australijska firma Rio Tinto do prowadzenia pociągów z rudą z kopalni do portów.

Czas na polskie rozwiązania techniczne i lokomotywy autonomiczne na naszych torach.

Specjaliści z branży twierdzą, że autonomiczne lokomotywy są bezpieczniejsze od tych prowadzonych przez ludzi, ponieważ programowo reagują na ograniczenia prędkości i inne instrukcje związane z bezpieczeństwem przejazdu, a czas ich reakcji bywa szybszy.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /MAN/ 21.05.2018