Towarzystwo Finansowe Silesia kupuje

Towarzystwo Finansowe Silesia, spółka nadzorowana przez Ministra Energii, zostało nowym właścicielem Fabryki Kotłów SEFAKO w Sędziszowie. Sefako to wiodący producent kotłów energetycznych w Polsce, które mają zastosowanie w energetyce zawodowej, przemysłowej, przetwórstwie, przemyśle ogrodniczym.

F.K. SEFAKO około 85-90 proc. przychodów generuje z kontraktów zagranicznych.

W związku z planowanymi inwestycjami w kraju w energetyce konwencjonalnej, modernizacji elektrociepłowni (Program Energetyka 200+) oraz w świetle zaostrzających się norm ekologicznych bardzo perspektywicznym dla SEFAKO jest również rynek polski.

Fabryka Kotłów Sefako jest jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim, aktualnie wraz ze spółkami zależnymi Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach oraz SPEC w Sędziszowie zatrudnia ponad tysiąc osób.

„- Pozytywnie oceniam nabycie SEFAKO przez TFS. Jest to stabilny inwestor, który dzięki doświadczeniu obecnego Zarządu pozwoli Spółce wykorzystać dobre perspektywy rynkowe. TFS ma swój udział w stabilizacji finansowej Polimexu – Mostostal SA, Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ramach budowy synergii W Grupie Kapitałowej TFS liczę na podjęcie współpracy pomiędzy TFS, Sefako oraz Instytutem Automatyki Systemów Automatycznych we Wrocławiu” – powiedział Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

„- Zakup SEFAKO to element realizacji naszej strategii oraz budowy synergii w ramach spółek Grupy Kapitałowej. Jako nowy właściciel utrzymamy profil działania przedsiębiorstwa oraz położymy nacisk na rozwój produktowy spółki w kierunku zwiększenia innowacyjności oferowanych rozwiązań. Widzimy też możliwość umocnienia pozycji spółki na rynku krajowym, jako jednego z liderów biorących udział w realizacji programu modernizacji elektrociepłowni” – mówi Jadwiga Dyktus, prezes zarządu TFS.

„- Dla Funduszu Mars, transakcja oznacza zakończenie udanej inwestycji. Mimo tego że jeszcze kilka lat temu spółka borykała się z problemami i musiała wręcz walczyć o przetrwanie, udało nam się– choć nie wszystkie posunięcia były łatwe i oczywiste – doprowadzić do sytuacji, gdzie fabryka jest stabilną, generującą zysk firmą z dużymi perspektywami i która aktywnie poszukuje swoich rynkowych szans, oferując nowe produkty. Zachowaliśmy kilkaset miejsc pracy i doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy znowu zatrudnia się nowych pracowników. Dzisiaj bez przesady możemy powiedzieć, że SEFAKO jest przykładem tego, że projekty restrukturyzacyjne można – choć nie bez przeszkód – realizować w sposób bardzo skuteczny” – mówi Leszek Milczarek, p.o. prezesa MS TFI.

Towarzystwo Finansowe Silesia zgodnie ze strategią z powodzeniem angażuje się w przedsięwzięcia restrukturyzacyjne m.in. w górnictwie w PGG i JSW, posiada także strategiczny pakiet akcji Koksowni Victoria oraz Torpolu. TFS współpracował w 2017 r z MS TFI w ramach realizacji rządowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, poprzez udział w projekcie koncentracji aktywów stoczniowych w Szczecinie.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS oraz Funduszem Inwestycyjnym Otwartym MS Parasolowy FIO. MARS FIZ, który jest stroną transakcji, zarządza portfelem spółek z sektora remontów i budowy statków oraz produkcji konstrukcji stalowych, a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości.

Agencja Informacyjna, (AI) 19.03.2018