Ten podatek wielu chciałoby zapłacić

 

Ministerstwo Finansów przekazało informacje o rozwiązaniach dotyczących specjalnego funduszu wspierającego osoby niepełnosprawne. Powstanie on z nowego podatku, który zapłacą najbogatsi i z części składki na Fundusz Pracy.

Premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na postulaty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów protestujących w Sejmie zapowiedział utworzenie nowej daniny solidarnościowej, którą płacić miałyby osoby najbardziej zamożne.

– W najbliższym czasie zaproponujemy specjalną daninę tak, aby najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, by złożyć się na tych najbardziej potrzebujących. Chcemy kontynuować obietnice, które poczyniliśmy. Chcemy zaoponować, aby ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni przez los, zostali dodatkowo wsparci. Zaproponujemy specjalną daninę solidarnościową – powiedział 20 kwietnia 2018 r. w Sejmie  premier Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj poznaliśmy szczegóły tego pomysłu. Powstanie nowy państwowy fundusz celowy – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki będą wpływać do niego z dwóch źródeł: składki z „przekierowania” na Fundusz części składki na Fundusz Pracy w wysokości 0,15 % podstawy składki na Fundusz Pracy oraz tzw. daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych.

Daniną w wysokości 4% opodatkowe będą dochody powyżej miliona złotych w danym roku podatkowym.

Przykłady daniny solidarnościowej dla dochodów z pracy
Przykład 1Przykład 2Przykład 3
Wynagrodzenie roczne1 000 000 zł1 041 885 zł1 500 000 zł
Koszty uzyskania przychodów1 335 zł1 335 zł1 335 zł
ZUS *)39 508 zł40 535 zł51 758 zł
Przychód pomniejszony o koszty i ZUS959 157 zł1 000 015 zł1 446 907 zł
Postawa daniny solidarnościowej (nadwyżka ponad 1 mln zł)0 zł15 zł446 907 zł
Danina solidarnościowa

(4 % podstawy)

0 zł1 zł17 876 zł

*) z zastosowaniem limitu dla składek emerytalnej i rentowej z 2018 r., tj. 133 290 zł

W praktyce oznacza to wprowadzenie nowego progu podatkowego.

W chwili obecnej dochody osobiste do kowty 85 528 zł są opodatkowane stawką 18%. Każda złotówka powyżej 85 528 zł jest już opodatkowana według stawki 32%. Jeżeli tzw. danina solidarnościowa zostanie uchwalona przez parlament będzie to oznacząc, że powstanie trzeci próg podatkowy i dochody powyżej 1 mln zł rocznie będą opodatkowane według łącznej stawki 36%, przy czym zgodnie z projektem 4% z tej kwoty Urzędy Skarbowe przekarzą na fundusz dla osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Finansów zakłada , że łączne szacowane przychody Funduszu z ww. tytułów w 2019 r. wyniosą ponad 2 mld zł rocznie. Osób, które zapłacą daninę w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy.

Opodatkowane daniną solidarnościową będą dochody z następujących zeznań:

PIT-37 – dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),
PIT-36 – dochody krajowe i zagraniczne z: działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),
PIT-36L – dochody z działalności gospodarczej (opodatkowane tzw. podatkiem liniowym),
PIT-38 – dochody z zysków kapitałowych, np. ze zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (opodatkowane jednolitą 19% stawką),
PIT-40A – dochody z emerytur i rent (opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane przez organy rentowe, np. ZUS)

Być może płacenie wyższych podatków do przyjemności nie należy, ale mimo to Redakcja życzy wszystkim naszym czytelnikom, współpracownikom i redaktorom, abyśmy jak najszybciej dołączyli do grona opodatkowanego daniną solidarnościową na rzecz osób niepełnosprawnych 🙂 Cel daniny jest szlachetny a grono Polaków zarabiających powyżej miliona złotych niech będzie jak najliczniejsze.

 

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /MAN/ 14.05.2018