25 lat powiatów w Polsce

25 lat powiatów w Polsce

Właśnie mija 25 lat od wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego w Polsce. Jest to więc jednocześnie powód do świętowania 25 lat powiatów, gdyż te nie istniały przed reformami ustrojowymi. Ustanowienie jednostki powiatu w Polsce i zmiany ustrojowe na szczeblu samorządów to temat, który wiąże się z szerszym kontekstem reform administracyjnych przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku. Te zmiany były odpowiedzią na potrzebę decentralizacji władzy oraz dostosowania struktury administracyjnej kraju do nowych realiów politycznych, gospodarczych i społecznych.

Czytaj więcej 25 lat powiatów w Polsce