Pierwsza w Europie, druga na świecie

Pierwsza w Europie, druga na świecie

  3 maja 1791 posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalili pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła powstałą jako trzecią na świecie konstytucję francuską. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku była ustawę regulującą ustrój prawny państwa polskiego. Celem wprowadzenia konstytucji była zmiana systemu wyboru króla na drodze tzw. wolnej elekcji oraz de facto likwidacja demokracji szlacheckiej jako systemu politycznego Rzeczypospolitej. Konstytucja zmieniała ustrój…

Czytaj więcej