Niepodległe kobiety

Niepodległe kobiety

  Temat feminizmu czyli równouprawnienia płci we współczesnym świecie jest cały czas gorący. Wystawa „Niepodległe kobiety a dyskurs narodowy” poświęcona jest kobietom, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość. Ideą wystawy „Niepodległe kobiety a dyskurs narodowy” jest próba przyjrzenia się roli, jaką w dwudziestowiecznych narracjach narodowo-wyzwoleńczych odgrywają kobiety. Ekspozycja nawiązuje do obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jej zadaniem jest też zwrócenie uwagi na marginalizowanie znaczenia kobiet, w męskiej narracji opisywania wizji świata. Artyści w…

Czytaj więcej