Szczyt Zdrowie

 

Siódmy „Szczyt Zdrowie” rozpoczyna się już 12 czerwca 2019 roku. Odbędzie się on w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.

W trakcie wydarzenia zostaną przeprowadzone debaty, podczas których eksperci będą dyskutować o potrzebach i zagrożeniach sektora zdrowotnego oraz roli sektora prywatnego w realizacji polityki zdrowotnej państwa. Wezmą w nich udział m. in. Maciej Miłkowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), Paweł Kukiz (partia Kukiz 15’) i  Władysław Kosiniak-Kamysz (partia Polskie Stronnictwo Ludowe). W roli ekspertów będzie także wielu wysokiej rangi menedżerów, polityków, urzędników, przedstawicieli sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

„Szczyt Zdrowie” organizowany jest od 2013 roku przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.

Wydarzenie rozpocznie się o 9:15 i potrwa do około godz. 16.00. W siedzibie PHZ, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Instytut Ochrony Zdrowia to think tank działający w sektorze ochrony zdrowia.

Przygotowuje  raporty, analizy i prognozy oraz organizuje wydarzenia, które dają możliwość do dyskusja na temat stanu sektora zdrowotnego w Polsce. Z kolei misją NIZP-PZH jest podejmowanie działań w postaci prac naukowo-badawczych, aplikacyjnych i szkoleń. Wykonuje również ekspertyzy, m. in. dla rządu oraz prowadzi badania jakości surowic i szczepionek.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 11.06.19