Światowy Dzień Rybołówstwa

 

27 czerwca to coroczny Światowy Dzień Rybołówstwa. Został ustanowiony w 1984 roku przez Światową Konwencję Rybołówstwa.

Rybołówstwo to jedna z gałęzi gospodarki. Zajmuje się pozyskiwaniem ryb oraz innych zwierząt i roślin w celach spożywczych.

Światowy Dzień Rybołówstwa ma zwracać uwagę na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów. Nieodpowiedzialność w tej kwestii może prowadzić do poważnych problemów ekonomicznych. Jednym z głównych problemów w rybołówstwie są tzw przyłowy. Rybacy łowią do sieci przypadkowe gatunki, też te zagrożone wyginięciem. Dane Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa pokazują także, że istnieje poważny kłopot dotyczący przełowienia. Z danych z 2016 wynika, że tylko 10,5 proc. gatunków są łowione w sposób rozważny.

Najpoważniejsze problemy w rybołówstwie:

  • Przyłowy
  • Przełowienie
  • Zanieczyszczenie wód
  • Metody połowu

 

Unia Europejska wprowadziła tzw system zarządzania rybołówstwem.

Jak określiło UE, celami systemu są: chronienie rozrodczości stad. stworzenie podwalin pod rentowny przemysł, zapewnienie sprawiedliwego podziału uprawnień do połowów i ochronienie zasobów morskich. Ma to zapewnić długoterminowy, wysoki połów dla wszystkich stad i ograniczenie do minimum niechcianych połowów.

 

Amatorzy lub organizatorzy zawodów mogą otrzymać pozwolenie na rybołówstwo rekreacyjne. Trzeba przejść odpowiednie procedury w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego. Wydaje zazwyczaj pozwolenie trwające od miesiąca do dwunastu lub na czas trwania zawodów.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 24.06.19