Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

Ocieplający się z roku na rok klimat negatywnie wpływa na środowisko. Problem suszy dotyka coraz więcej terenów. Ostatnio stał się bliski również Polsce. Obchodzony 17 czerwca Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi świata na sposoby zapobiegania pustynnieniu i suszy.

Susza to zjawisko ciągłe, o charakterze regionalnym. Oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Susza to nie tylko zjawiska ekstremalne, ale także te występujące w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Zjawisko suszy jest wielowymiarowe i nie ma jednej przyczyny. Jest to tzw. system naczyń połączonych. Jednak ogromny wpływ na pojawiające się coraz częściej susze mają zmiany klimatyczne.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku  w Afryce Subsaharyjskiej wystąpiła susza. Zjawisko pochłonęło ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt. W 1977 roku w Nairobi odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych, która dotyczyła Pustynnienia (United Nations Conference on Desertification, UNCOD). To właśnie tam po raz pierwszy proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych uznano za problem światowy. Przyjęty został także plan działań do walki z pustynnieniem.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało państwa, by poświęciły czas na pogłębienia świadomości dotyczącej potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia oraz skutków suszy. Kraje miały też rozpocząć realizację postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce. Konwencja została przyjęta w Paryżu 17 czerwca 1994, i podpisana tamże 14 października, w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 czerwca 1995 roku, a na dzień jego obchodów wyznaczono 17 czerwca. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 roku.

W Polsce od kilku tygodni jest tematem  istotnym i dość często poruszanym w mediach i Internecie. Początkiem jest tzw. susza meteorologiczna, czyli brak opadów przez dłuższy czas. Brak tych opadów wzmożony wysokimi temperaturami, prowadzi do suszy rolniczej. Ta natomiast znacząco wpływa na uprawy, ceny a w efekcie na całą gospodarkę. Mniejsze opady przyczyniają się do suszy hydrologicznej, której skutkiem są niskie stany wody w rzekach.

Jak walczyć z suszą?

Najprościej ujmując temat, z suszą można walczyć przeciwdziałając zmianie klimatu. Sposób życia społeczeństw i eksploatowania środowiska przyczynił się do zwiększenia częstotliwości występowania susz, zwiększenia ich zasięgu i intensywności. Możliwe jest jednak przeciwdziałanie skutkom suszy, tak aby te skutki były jak najmniejsze dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki.

25 maja 2020 roku ogłoszono Projekt Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. Projekt przewidziany jest na klika najbliższych lat. Wytyczne zawarte w dokumencie są istotne, ponieważ susze w Polsce już występują i będą się zdarzały częściej. Mogą one trwać miesiącami, a nawet latami. Wszystkiemu winne są zmiany klimatyczne oraz wieloletnie zaniechania w dziedzinie gospodarki wodnej.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna,Kultura /now/ 15.06.2020