Światowy Dzień Farmaceuty

 

Farmaceuta to jeden z najstarszych zawodów na świecie. Jego historia sięga około 3000 w. p.n.e. W 2009 roku Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna na spotkaniu rady w Stambule zainicjowała Światowy Dzień Farmaceuty, który obchodzony jest 25 września.

Farmacja jest zespołem nauk obejmujących wiedzę o lekach. Farmaceuta to osoba, która ukończyła studia w wyższej szkole na kierunku farmacji, i która świadczy usługi farmaceutyczne. Farmacja wywodzi się ze wspólnego pnia historycznego z medycyną. W epoce wspólnot pierwotnych przyrządzaniem leków zajmowały się kobiety. Następnie funkcja ta został przejęta przez znachorów. W erze tzw. wielkich kultur przyrządzanie leków i leczenie należało do kapłanów. Dopiero w starożytnej Gracji, a następnie w Rzymie, powstała funkcja lekarza i aptekarza. Nadal pełnili je kapłani, jednak tylko wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach. Na przełomie I w. p.n.e. i I w. n.e. sprzedażą leków zajmowali się domokrążcy. Prekursorami średniowiecznych aptekarzy byli ludzie przyrządzający pewne leki oraz krajacze i ucieracze ziół i proszków. Powstały wówczas także pierwsze apteki, co przyczyniło się do rozdzielenia funkcji lekarza i aptekarza.

Za twórcę nauki o leku powszechnie uważa się rzymskiego lekarza i aptekarza Claudiusa Galena. Stworzył on w II w. n.e. podwaliny farmacji stosowanej. Zbudował również całościową teorię leku, powiązaną z całościową koncepcją patologii i terapii, a także podzielił leki na trzy kategorie:  leki, przy których działanie główne i poboczne występuje w różnych kombinacjach;  leki o specyficznym działaniu (np. trucizny, odtrutki, środki wymiotne) oraz leki proste, które powodują fizjologiczne odczucia, takie jak suchości, wilgoci, zimna i ciepła. Claudius Galena wprowadził również szereg form leków, jak proszki, wyciągi, nalewki na wodzie, winie, occie lub miodzie, a także stosował odwary, napary, pastylki, pigułki, maści i mazidła.

W Polsce farmaceuci pojawili się dość późno. Pierwsza apteka powstała w 1248 roku w Świdnicy, kolejna w 1281 roku. Kolebką aptekarstwa był więc Śląsk. W innych regionach Polski apteki zaczęły pojawiać się dopiero w XIV i XV wieku.

Przemysł farmaceutyczny w Polsce zaczął rozwijać się z opóźnieniem w stosunku do innych europejskich krajów. Do początku XX wieku produkcja leków ograniczała się jedynie do aptek. Właściwy przemysł leków pojawił się w Polsce dopiero w latach 20-tych XX wieku i mimo że stan gospodarki po okresie zaborów nie pozwalał na jego szybki rozwój do 1939 roku istniało już około 40 zakładów farmaceutycznych. Po II wojnie światowej produkcję leków przejęło Zjednoczenie Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa”. Po 1989 roku większość zakładów wchodzących w skład „Polfy” sprywatyzowała się. Obecnie wiele przedsiębiorstw wykupionych zostało przez wielkie światowe koncerny. W ostatnim czasie problemem jest coraz mniejsza liczba aptek. Więcej na ten temat pod linkiem: https://agencja-informacyjna.com/wplywy-podatkowe-z-sieci-aptek-dwa-razy-wyzsze/

Światowy Dzień Farmaceuty powstał z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej w 209 roku i obchodzony jest w rocznicę jej powstania 25 września 1912 roku. Celem święta jest pokazanie pozytywnego wpływu farmaceutów na zdrowie ludzi w każdym zakątku świata. Obchody mają także zachęcać do działań promujących ważną rolę farmaceutów. Znaczenie tej roli widoczne było szczególnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w okresie trwania pandemii. To właśnie farmaceuci stali się pierwszą linią systemu opieki zdrowotnej.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 24.09.2020