Sukces III Forum Wizja Rozwoju

 

Konferencja ekonomiczno-społeczna III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni dobiegła końca. Łącznie odbyło się aż 81 paneli dyskusyjnych w ramach kilkunastu bloków tematycznych, obejmujących szerokie spektrum zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Forum Wizja Rozwoju to jedna z największych konferencji społeczno-gospodarczych w Polsce, podczas której eksperci różnych dziedzin ze środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu, dziennikarze oraz politycy i samorządowcy wspólnie biorą udział w debatach poruszających szeroki wachlarz tematów znaczących dla rozwoju rodzimej gospodarki. W dniach 24 i 25 sierpnia 2020 roku odbyło się 8 sesji. Były one uporządkowane w ramach bloków problemowych: „Morska Energetyka Wiatrowa”, „Gospodarka Narodowa”, „Media”, „Gospodarka Narodowa”, „Technologia Innowacyjna”, „Ekonomia i Rynek Pracy”, „Finanse”, „Inwestycje”, „Edukacja, Badania i Rozwój dla Gospodarki”, „Gospodarka Morska”, „Współpraca Gospodarcza”, „Pakt dla Przedsiębiorców”, „Forum Partnerów”, „Srebrna Gospodarka”, „Wyzwania”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Polski Mateusz Morawiecki, którego wystąpienie stanowiło uroczyste otwarcie konferencji.

„Nasz okręt flagowy Europy Centralnej stoi dziś przed wielkimi wyzwaniami, ale także wielkimi szansami i możliwościami.” – Powiedział Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. – „Pierwsze miesiące udowodniły, że umiemy radzić sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykresie pokazującym, jak państwa radzą sobie z ochroną zdrowia obywateli oraz ratowaniem miejsc pracy, Polska była w prawym górnym rogu – najlepszym miejscu, w którym mogła. Jesteśmy stawiani za wzór, ze względu na to, jak do tej pory poradziliśmy sobie z problemami gospodarczymi.” – Dodał Mateusz Morawiecki.

Duże zainteresowanie uczestników budziło wystąpienie prezesa Orlenu, Daniela Obajtka. „PKN ORLEN jest koncernem, który od wielu lat jest obecny na międzynarodowych konkurencyjnych rynkach i jest przygotowany na zmiany. Z sukcesem prowadzimy inwestycje i posiadamy duże doświadczenie w procesach akwizycyjnych.”  – Powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – „Bezpieczeństwa energetycznego kraju nie można opierać wyłącznie na jednym segmencie działalności, będziemy skuteczniejsi jeśli zdywersyfikujemy przychody i w ten sposób uodpornimy się na wahania otoczenia. Prowadzone przez nas fuzje są gwarancją bezpieczeństwa i zapewnią rozwój w kolejnych dekadach.”

Ważną rolę w programie konferencji, jak w latach poprzednich odegrały tematy dotyczące polityki senioralnej. „Wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy oddzielny blok tematyczny, ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej – srebrną gospodarkę.” – Wyjaśniała Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju. – „Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. Stwarza to szereg nowych zagrożeń, dlatego w tegorocznej edycji forum poruszaliśmy tematy dotyczące bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni społecznej. Mam nadzieję, że wnioski z dyskusji znajdą odzwierciedlenie zarówno w działaniach władz lokalnych, jak i państwowych.” – Dodała Małgorzata Zwiercan.

Na panelach często pojawiał się też temat koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci z największych Polskich przedsiębiorstw wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami. „Najbardziej kluczowa w moim przekonaniu jest konsekwencja w działaniu i wykorzystywaniu możliwości wsparcia, które dziś już są dostępne.”- Powiedział Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. “Przyszłość związana z pandemią jest bardzo trudno przewidywalna. To, jak będzie wyglądała druga połowa tego roku oraz następne lata, jest obarczone ogromną niepewnością. Z tego powodu elastyczność i konsekwencja są najważniejszymi cechami dla polskiej gospodarki“– Dodał Włodzimierz Kocon.

„Epidemia była największym wyzwaniem, z jakim mierzyliśmy się w ostatnim czasie. Mówię zarówno o tym, co działo się na świecie, jak i kontekście makroekonomicznym.  Już w lutym 2020 roku wdrożyliśmy rozwiązania, dzięki którym utrzymaliśmy ciągłość produkcji. Można powiedzieć, że zrealizowaliśmy plany dla pierwszego półrocza założone jeszcze przed epidemią. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że te założenia ekonomiczne – i nie tylko – zrealizowaliśmy. – Podsumował Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uroczysta Gala w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, podczas której odbyło się wręczenie Nagród Gospodarczych w VII kategoriach dla firm najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku. Organizatorzy Forum przyznali również nagrodę specjalną, której laureatem został Kordian Kulaszewicz -Prezes, współzałożyciel i fundator Fundacji Adaptacja , członek rady  konsultacyjnej ds. Seniorów i niepełnosprawnych przy MRPiPS, sekretarz Społecznej Rady ds. zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Chylonia.

Kolejnym uroczystym momentem było zakończenie Hackatonu – maratonu programowania, który w tym roku stawiał sobie za cel opracowanie innowacyjnego projektu, mającego na celu poprawę komfortu życia mieszkańców aglomeracji miejskich. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn. Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Mecenatem wydarzenia był państwowy instytut badawczy NASK.

Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju było Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Eksperci wzięli udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. We wtorek odbyła się prezentacja kół i wręczenie nagród dla Kół najbardziej zaangażowanych w rozwój pomorskich rejonów wiejskich.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki.  Partnerem Generalnym wydarzenia był PKN ORLEN. Partnerami Strategicznymi byli: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.. Partnerem Głównym  był Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz Fundacja KGHM Polska Miedź, a Partnerami plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski. Partnerami wydarzenia były także: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR portal PPK, PGNiG, PGZ Stocznia Wojenna, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/26.08.2020 r.