Sudeckie Forum Inicjatyw

 

Trwają przygotowania do III Sudeckiego Forum Inicjatyw, które służy wymianie poglądów, doświadczeń, działań oraz współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii. W 2023 r. SFI odbędzie się w Głuszycy w dniach 6-10 lipca 2023 r.

Sudeckie Forum Inicjatyw 2022

Podczas pięciu dni Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy odbędą się spotkania z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych, samorządowcami, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą

Celem organizatorów Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy jest tworzenie dobrej i pozytywnej rzeczywistości, tworzenie środowiska dobrych, mądrych i wykształconych osób, pełnych pasji, radości życia i wiary. Ich intencją jest kreowanie rzeczywistość. Potencjał, szeroka perspektywa myślenia, ciągłe doskonalenie i rozwój, duże zaangażowanie, otwartość na współpracę i chęć niesienia pomocy zawsze i każdemu

Organizatorzy Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy chcą edukować, kształtować i formować ludzi gotowych do tego, by pracować na rzecz innych i dla dobra innych. Pragną inspirować i zachęcać swoim przykładem do pozytywnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, świadomość, postawę i moc, płynącą z chęci do pracy.

VI Forum Wizja Rozwoju: Obronność – odpowiedzialność za los ojczyzny

Celem Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy jest wielość, różnorodność spojrzeń, umiejętność dialogu i wymiana doświadczeń – wszak każdy uczestnik z innego punktu widzenia spostrzega otaczający nas świat. Tradycja, patriotyzm, kultura czy ekonomia są integralnymi dziedzinami codziennego życia.

Organizatorzy Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy działają na rzecz kultury, edukacji, wychowania młodego pokolenia, organizacji pozarządowych, samorządów, społeczeństwa obywatelskiego, polityki senioralnej, seniorów, osób niepełnosprawnych, wolontariatu, rodzin, ochrony środowiska i ekologii oraz wiarygodnej i rzetelnej informacji.

Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy to bardzo cenna inicjatywa.” – Uważa Miłosz Manasterski – redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. – „Zdawać by się mogło, że w Polsce jest wiele kongresów społeczno-gospodarczych, ale żaden nie stawia człowieka i wiary w centrum uwagi. Wydarzenie wyróżnia wrażliwość społeczna, które jest ważnym spoiwem każdej prawdziwej wspólnoty.” – Wyjaśnia Miłosz Manasterski – redaktor naczelny Agencji Informacyjnej.

Obiektyw Kulturalny dla Czesława Czaplińskiego

Organizatorami Sudeckiego Forum Inicjatyw są parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy, z ks. Sławomirem Augustynowiczem, gmina Głuszyca, Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej, Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Bp Marka Mendyka – Biskupa Świdnickiego. Patronat merytoryczny nad III Sudeckim Forum Inicjatyw objął Instytut Biznesu, a patronat medialny Agencja Informacyjna.

Agencja Informacyjna, /DEC/ 26.05.2023