Studia

Studia Promocja turystyki 2.0

 

Od początku 2020 roku stan polskiego przemysłu turystyki jest bardzo skomplikowany. Ograniczona podaż produktu turystycznego jest przede wszystkim rezultatem trwającej od ponad dwóch lat pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, bardzo silnie oddziałującej na popyt i możliwości świadczenia usług przez przedsiębiorstwa turystyczne. Pomoc państwa w niewielkim stopniu poprawiła stan finansów tej branży, bardzo ucierpiały wszelkie jej sektory. Do tego doszła wojna rosyjsko-ukraińska i kryzys ekonomiczny.

 

Kadry z Polski i… nie tylko po raz piąty

Rezultatem takiej sytuacji jest brak środków na realizację dynamicznego rozwoju i odpływ z tej branży, a nawet odpływ z polskiego rynku pracy bardzo wielu osób, o kwalifikacjach zawodowych nabywanych latami, zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników na stanowiskach specjalistów. Kwalifikacje językowe sprawiają, iż dotychczasowi pracownicy tej branży w Polsce mają łatwość znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia na innych rynkach pracy i w innych branżach.

 

Przedstawione powyżej skrótowo i w znacznym uproszczeniu czynniki rozwoju branży, nie zmieniają okoliczności, iż polski rynek turystyczny dysponuje bardzo znacznym potencjałem rozwojowym, tak ze względu na czynnik potencjalnego popytu, w ujęciu zasobowym, jak i ze względu na znaczenie przemysłu turystycznego w perspektywie makroekonomicznej. Jednym z podstawowych problemów tej branży na najbliższe miesiące i lata jawi się brak kompetencji pracowników w zakresie strategicznego planowania rozwoju biznesu oraz świadczenia usług w zupełnie nowych warunkach rynku.

 

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie powstaław1996 roku. Specjalizuje się w dziedzinie przemysłów kreatywnych, wychodzi z inicjatywą projektu pt. „Promocja turystyki 2.0”, obejmującą szereg działań, mających na celu podniesienie jakości kapitału intelektualnego, wykorzystywanego w polskiej branży turystycznej. Projekt obejmuje unikatowe studia podyplomowe zaprojektowane, pod kątem aktualnych wyzwań i rozwiązań oraz wydawnictwa, konferencje i seminaria.

 

Projekt będzie realizowany pod nadzorem Rady Programowej, składającej się z najwybitniejszych fachowców z poszczególnych sektorów przemysłu turystycznego. Patronami projektu są Instytut Biznesu i najważniejszy branżowy portal internetowy WaszaTurystyka.pl.

 

Turystyka a środowisko

 

Studia podyplomowe „Promocja turystyki 2.0” obejmują 24 bloki tematyczne, z których zdecydowana większość ma profil praktyczny (a nawet warsztatowy) Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych fachowców posiadających wykształcenie i doświadczenie w poszczególnych dziedzinach. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w Warszawie w postaci comiesięcznych, sobotnio-niedzielnych zjazdów.

 

Ramowy program studiów podyplomowych „Promocja turystyki 2.0” organizowanych przez Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Biznesu w Warszawie obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do współczesnej turystyki, turystyka i prawo (najważniejsze zagadnienia), marketing w turystyce (wprowadzenie), strategia promocji – jak ją tworzyć i realizować?, skuteczna promocja w turystyce – tradycja vs nowoczesność, współczesne instrumentarium promocji, polski rynek turystyczny (źródła wiedzy o nim), segmentacja rynku turystycznego, kampania promocyjna dedykowana konkretnym rynkom (studium przypadku), trendy w turystyce, analiza i prognozy na przyszłość, budowa produktu turystycznego (lokalnego i regionalnego), promocja lokalnego i regionalnego produktu turystycznego (studium przypadku), turystyka zrównoważona, produkty turystyki zrównoważonej i ich promocja, hotelarstwo w Polsce, promocja usługi hotelarskiej, ekologia w hotelarstwie – moda czy konieczność?, kultura i turystyka (szlaki kulturowe i ich promocja), promocja w przemyśle spotkań, branding – budowa i promocja marki turystycznej (studium przypadku), organizacja eventów promujących usługi turystyczne, sponsoring – jak sponsorować efektywnie?, zarządzanie kryzysowe w turystyce (studium przypadku: rzeczywistość covidowa i wojenna), smaki Polski i świata (szlaki kulinarne i ich promocja), jak z niczego zrobić atrakcję turystyczną (studium przypadku i warsztaty), współpraca w promocji (warsztaty), ubezpieczenia w turystyce (trendy i zmiany), specyfika turystyki młodzieżowej (problemy szarej strefy), współpraca promocyjna między Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, opłata turystyczna motorem promocji w państwach europejskich (studium przypadku).

 

Szczegółowe informacje i zapisy pod linkiem: https://wsp.pl/promocja-turystyki-2-0-studia-podyplomowe/

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 3.09.2022