Anna Maria Mickiewicz: żegnamy wybitną postać Danutę Błaszak

 

Z wielkim żalem żegnamy wspaniałą poetkę, wydawczynię, człowieka o ogromnym sercu i umyśle – Danutę Błaszak, Polkę, która ostatnie kilkadziesiąt lat spędziła na Florydzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pozostaje pustka, której nic nie zastąpi.

 

Anna Maria Mickiewicz nagrodzona!

 

Danuta Błaszak stworzyła i przewodziła międzynarodowemu środowisku literackiemu. Wspaniale umiała łączyć twórczość emigracyjną z promocją współczesnej poezji polskiej. Budziła zaufanie, z wielką energią i pomysłowością zachęcała twórców do współpracy. Unikała fałszywej krytyki, nie bała się rozwiązywać sytuacji konfliktowych.

 

Danuta Błaszak z wykształcenia była matematykiem, zajmującym się teorią przestrzeni wielowymiarowych i nieskończoności. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką studiów podyplomowych – dziennikarstwo (reportaż, dyplom u Krystyny Goldbergowej). Studiowała również na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad to ukończyła kurs kreatywnego pisania na uczelni amerykańskiej w Valencia College, Major in English.

 

Danuta Błaszak była wyjątkową postacią, literatka, promotorka kultury polskiej. Na przełomie XX i XXI założyła pierwszy, polski portal literacki Miasto Literatów +++. Powołała ważne międzynarodowe nagrody literackie: Autora Roku Miasta Literatów i Nagrodę Literacką im. Josepha Conrada. Utworzyła ważne polsko-amerykańskie wydawnictwo Dreamme Little City 2020 z serią wydawniczą Contemporary Writers of Poland, które, jako pierwsze, przedstawiało polską współczesną poezję w języku angielskim.

 

Odszedł Aleksander Nawrocki – minister poezji

 

Danuta Błaszak zadebiutowała poetycko w 1986 r., wygraną w konkursie za udział w warsztatach literackich w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. W tym samym czasie jej wiersze zostały opublikowane w społeczno-kulturalnym tygodniku „Radar”. W periodyku zaczęła pisać regularnie krótkie recenzje oraz migawki z plenerów literackich. Należała do grupy literackiej Konfederacja Poetów Niezdecydowanych (KPN). Po 1987 roku, kiedy przestał ukazywać się tygodnik „Radar”, związała się na lata z niezależnym pismem artystycznym „Enigma. Ludzie * Sztuka * Myśli”.

 

Pierwszą książka opublikowaną przez Danutę Błaszak był tomik „Wiersze”, z przedmową Adama Kowalskiego, redaktora tygodnika „Radar”. Kolejne tomiki wierszy, to m.in.: „Tereska ze smutnego raju” (Warszawski Klub Młodej Sztuki – 1995 r.); „Anegdoty liryczne” – (Niezależny Związek Studencki, NURT, drugi obieg, 1989 r.), „Kwiaty i wiersze” (DSP Publishing), ebook „Brudnopis nowego tomiku, Fontanna z Florydy” (Dreamme Little City 2020).

 

Danuta Błaszak to tłumaczka literatury pięknej, pisarka, poetka, laureatka nagród, m.in. lubińskiego Amora oraz Ikara – statuetki Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju, za poezję lotniczą, nagrody im. Agnieszki Osieckiej za cykl wierszy „Alonuszka”.

 

Autorka powieści: „Oboje zbyt wrażliwi”, „Marzenia moje”; „Fryzjerka. Na pokuszenie losu”, „Fryzjerka 2 Miodem płynąa rzeki”, zbioru opowiadań “Assignments for Professor Orsini”, oraz książek reportażowych, m.in. „Seks przez telefon”, „Plotki z Florydy”, „Group Home Recollections” (Bianka B. Bird)”, „Notatnik z autyzmu” – o amerykańskim ośrodku pomagającym ludziom dorosłym z autyzmem, (książka redagowana przez Martę Berowską); „Mathematics vs. Poetry” (Literary Waves, London). Jednym z ważnych tematów reportażowych jest Pokolenie Współczesności, książka reportażowa Danuty Błaszak „Wywiady – spotkać Współczesność” oraz artykuły i publikacje książkowe, dotyczące Pokolenia Współczesności, redagowane wspólnie z Anną Marią Mickiewicz. To tylko niektóre publikacje Autorki.

 

Odszedł dr Aleksander Sokołowski

 

W 2007 r. Danuta Błaszak, na wniosek redakcja czasopisma „Poezji dzisiaj” została laureatką VII Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. W 2009 została wyróżniona, przez Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego rządu Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Wielką pasją Danuty Błaszak było paralotniarstwo. Zdobyła licencję podstawową i spadochrony – licencja A, samoloty – bez licencji. Twierdziła, że z wysokości widzi świat inaczej. Natomiast skoki uwalniają ja od problemów i kłopotów dnia codziennego.

 

Danusiu! Ty i Twoja twórczość będziecie zawsze w naszych sercach i pamięci!

 

Anna Maria Mickiewicz – Londyn 02.09.2022

 

Agencja Informacyjna, opinie, 02.09.2022