Sterylis eliminuje cząsteczki wirusa SARS-CoV-2

 

 

Urządzenie Sterylis, produkowane w Polsce, niszczy cząsteczki koronawirusa SARS-CoV-2, obecne w powietrzu, w zamkniętych pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego na oddziałach „covidowych” szpitali w Bochni i Krakowie.

 

Metoda UVC – eliminacja koronawirusa – dr hab Anna Różańska – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Badania skuteczności dezynfekcji powietrza, z wykorzystaniem technologii UV-C, zastosowanej w urządzeniu Sterylis, produkowanym w Polsce przeprowadzono niezależnie w Szpitalu im. bł. Marty Wieckiej w Bochni oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Szczegółowej analizie poddano próbki powietrza, filtry urządzeń oraz maseczki i bezpośrednie otoczenie pacjentów hospitalizowanych na salach chorych. Próbki pobrano zarówno przed, jak i po zastosowaniu dezynfekcji promieniowaniem UV-C. To pierwsze tego typu badania na świecie.

Metoda ozonowania – eliminacja patogenów – dr hab. Anna Różańska – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Uzyskane wyniki potwierdziły, że Sterylis skutecznie niszczy w powietrzu patogen odpowiedzialny za największą od ponad stulecia pandemię wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Urządzenie wykorzystuje w tym celu m. in. promienniki UV-C i tzw. pułapki świetlne o zmierzonym laboratoryjnie bezpieczeństwie. Pozwala to prowadzić ciągłą (24 godz. przez 7dni w tygodniu), bezpieczną dezynfekcję powietrza i redukcję koronawirusa SARS-CoV-2 w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

 

 

„Wirus jest eliminowany przez urządzenie z powietrza.” – Wyjaśnia dr hab. Anna Różańska, z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii, Wydziału Lekarskiego Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – „Potwierdzono jego obecność na stronie twarzowej maseczki chirurgicznej pacjentów. Był także obecny na filtrze wlotowym, wstępnym, którym powietrze obecne w pomieszczeniu było wprowadzane do urządzenia Sterylis. Po przejściu powietrza przez urządzenie, po naświetleniu promieniowaniem UV-C, na filtrze wylotowym wynik oznaczenia był ujemny. Wszystkich potwierdzeń obecności koronawirusa SARS-CoV-2 dokonano metodą PCR.” – Tłumaczy dr hab. Anna Różańska, z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii, Wydziału Lekarskiego Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Metodologia badania Sterylis – dr Katarzyna Baranowska-Tateno – szpital Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni.

 

 

„Podstawową zaletą urządzeń Sterylis jest skuteczność.” – Twierdzi lek. med. Jarosław Gucwa – zastępca  Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni. – „Pracuje ich w tej chwili w naszym zakładzie opieki zdrowotnej kilkanaście. W tych miejscach, gdzie działają urządzenia Sterylis nie ma transmisji poziomej, czyli nie ma przypadków infekcji pomiędzy chorymi, a wcześniej, przed uruchomieniem tego nowatorskiego sprzętu, zdarzały się nam ciągle takie przypadki. Druga istotna rzecz to łatwość obsługi i koszty funkcjonowania urządzenia Sterylis. Praktycznie rzecz biorąc wystarczy podłączyć sprzęt do prądu, włączyć już działa. Nie zużywamy środków do fumigacji co znacząco ogranicza koszty dbania o sterylność. W momencie kiedy mamy dezynfekcję powietrza i sterylizację powierzchni wystarcza nam to do działania.” – Przekonuje lek. med. Jarosław Gucwa – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni.

 

Przydatność Sterylis w codziennej pracy szpitala – Jarosław Kycia – dyrektor w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni.

 

Sterylis oczyszcza powietrze za pomocą dwóch filtrów. Dezynfekuje powietrze wewnątrz urządzenia promieniowaniem UV-C o długość fali 254 nanometrów (najskuteczniejsze w walce z drobnoustrojami). Sterylis może również sterylizować powierzchnie i powietrze ozonem (O3) i deozonować, to znaczy przyśpieszać proces rozpadu ozonu do tlenu (O2).

 

Skuteczność Sterylis – lek. med. Jarosław Gucwa – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni.

 

Sterylis emituje bezpiecznie dawkę promieniowania UV-C, nawet kilkukrotnie wyższą od tej, która niszczy koronawirusa SARS-CoV-2. Skuteczność metod zastosowanych w urządzeniu Sterylis zbadano także w warunkach laboratoryjnych, w odniesieniu do innych patogenów. W badaniach laboratoryjnych potwierdzono, że Sterylis redukuje w powietrzu liczbę grzybów, pleśni i bakterii, w tym lekoopornych odpowiedzialnych za tzw. zakażenia szpitalne. Producent urządzenia Sterylis jest Miloo-Electronics przedsiębiorstwo technologiczne z małopolski, działające w sektorze elektroniki, optoelektroniki i automatyki sterowania.

 

Skuteczność Sterylis – lek. med. Jarosław Gucwa – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni.

Mirosław Obarski

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka  28.01.2021