Społeczna Odpowiedzialność Polskiego Biznesu na najwyższym poziomie

Liczba osób zarażonych koronawirusem w Polsce nadal rośnie. Równie szybko przybywa także polskich firm, które angażują się w walkę z pandemią. Do tej walki solidarnie włączają się duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, państwowe i prywatne, lokalne, krajowe i międzynarodowe. Społeczna Odpowiedzialnością Biznesu w tej walce wykazały się jak dotąd m.in. PKN Orlen, Bank Pekao, Grupa Lotos, KGHM, Grupa Maspex, PGE, Mlekovita, Adamed, Sieć Żabka, Enea, Grupa Lux Med czy PZU.

Angażujące się w walkę z koronawirusem firmy oferują zarówno pomoc finansową jak i materialną. Najintensywniej włączył się przemysł energetyczny, wydobywczy i chemiczny. PKN Orlen zajął się produkcją płynu dezynfekującego do rąk, którego docelowo ma powstać 7 mln ton. Fundacja Orlen przeznaczy na walkę z wirusem 6 mln złotych, a do kierowców oczekujących na granicy trafi 18 ton żywności. Koncern prowadzi działania pomocowe na wiele różnych sposobów, zabiega także o zakup 1 mln masek ochronnych.

Środki finansowe na walkę z koronawirusem przekażą również inne wielkie firmy. Z pośrednictwem swojej Fundacji Grupa Lotos zobligowała się do przekazania 5 mln złotych, które mają zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu do szpitali. Grupa Azoty zadeklarował 3 mln złotych na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych zlokalizowanych głownie w regionach swojej działalności. Przekazane środki  będą zarówno w postaci finansowej jak  i rzeczowej (specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki higieniczne).

Do walki z wirusem przyłączyła się także grupa KGHM, która uruchomiła produkcję maseczek chirurgicznych oraz rozpoczęła produkcję płynu dezynfekującego. W ciągu doby powstaje u nich 20 ton płynu. Spółka zaoferowała też dostęp do swojego laboratorium, w którym mogą być przeprowadzane badania próbek testów na obecność koronawirusa Wspomaga także realizację zakupów na potrzeby szpitali.

Darowiznę w kwocie 5 mln złotych na wsparcie działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania koronawirusa przekaże PGE Polska Grupa Energetyczna. 1,5 mln przekaże też Grupa Enea. Środki te zostaną wykorzystane m. in. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Konta finansowe szpitali na Śląsku zostaną zasilone przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej łączną kwotą 2 mln złotych. Placówki medyczne walczące z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa wesprze również Fundacja Grupy PERN. Ta jedna z kluczowych spółek Skarbu Państwa przekaże na rzecz placówek 1 mln złotych.

Prowadzącą działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu choroby służbę zdrowia kwotą 5 mln złotych dofinansuje Bank Pekao.

Przekazując darowizny wszystkie firmy pozostają w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Ministerstwo na bieżąco przeprowadza analizy potrzeb, dzięki czemu wsparcie trafia tam, gdzie aktualnie jest najbardziej potrzebne.

Do wali z epidemią koronawirusa włączył się także sektor prywatny, przede wszystkim branże handlowa i spożywcza. Do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia sieć Żabka zaofiarowała 4,5 mln złotych. Grupa Maspex przekazała ponad milion swoich produktów, takich jak soki, wody, dania gotowe, makarony oraz suplementy diety dla specjalnych szpitali zakaźnych. Produkty trafią do 21 szpitali zakaźnych w Polsce.

W pomoc zaangażowana jest także Grupa Mlekovita. Spółka wprowadziła plan bezpośrednich i darmowych dostaw produktów mlecznych do domów osób objętych kwarantanną.

Istotnym wsparciem walki z koronawirusem są firmy farmaceutyczne, medyczne i ubezpieczeniowe. Firma Adamed uruchomiła trzyzmianową produkcję leku Arechin i zobowiązała się nieodpłatnie do zorganizowania transportu i dostarczenia go z Agencji Rezerw Materiałowych do 90 szpitali i oddziałów zakaźnych wskazanych przez resort zdrowia. Lek Arechin, którego jedynym krajowym producentem jest Adamed, uzyskał nowe wskazanie terapeutyczne jako leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusem.

Grupa PZU przekaże 6 mln złotych. Ze środków tych sfinansowany zostanie zakup sprzętu do walki z oraz kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne, które trafią do policji i straży granicznej. PZU Zdrowie uruchomiło też bezpłatną pomoc telemedyczną dla wszystkich Polaków,z której korzysta dziennie około 400 osób. Pomoc ta służy osobom, które martwią się o swoje zdrowie w związku z panującym koronawirusem.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczy na walkę z pandemia jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego. Za kwotę 300 tys złotych zostaną zakupione środki ochrony osobistej i materiały sanitarne.

W walkę mocno jest też zaangażowana Grupa LUX MED, która na początku marca uruchomiła infolinię. Konsultanci odpowiadają na pytania pacjentów i wskazują drogi dalszego postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia. Linia dostępna jest dla wszystkich 7 dni w tygodniu.

Pomoc oferują także przedstawiciele innych branż. Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczy 4 mln złotych na zakup sprzętu niezbędnego do walki z koronawirusem. Firma meblowa Agata S.A. przekaże 1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego. Spółka OTCF, właściciel znanej marki 4F, przekazuje największemu szpitalowi zakaźnemu w Polsce 20% obrotu ze swojego sklepu internetowego.

Wielką pomocą w walce z epidemią wykazują się także małe firmy. Psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci i psychiatrzy oferują swój czas na darmowe usługi dla potrzebujących. Z takiej pomocy można skorzystać online lub telefonicznie. Również branża gastronomiczna wspiera walkę z koronawirusem. Organizowane są różne akcje pomocnicze, w ramach których lokale dostarczają posiłki do szpitali, przede wszystkim dla ich personelu.

Panująca epidemia koronowirusa rzuciła wyzwanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jak widać polskie firmy sprostały mu bardzo dobrze. Udzielają pomocy w każdy możliwy dla siebie sposób.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/21.03.2020 r.