Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska

Od tego jakie będzie środowisko i klimat zależy od ludzi, a nie od rządów czy korporacji. Kluczem do  takiego sposobu myślenia jest idea społeczeństwo obywatelskiego, które przez swoje działania może dokonać skutecznych przeobrażeń. Tej idei będzie poświęcona konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska”. 

 

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowisko” jest adresowana do władz samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych społeczności. Wydarzenie jest przygotowywane przez przez Fundację Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Współorganizatorem wydarzenia jest lider europejskiego rynku energetycznego Fabryka Kotłów SEFAKO w Sędziszowie produkującą kotły energetyczne i elementy ciśnieniowe.

 

Konferencję „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska” rozpocznie debata ekspercka „Gospodarka odpadami – co dalej?”. Zadaniem ekspertów będzie doradzenie władzom samorządu terytorialnego jak reagować na znaczące podwyżki odpadów a także jak redukować ceny powstających podwyżek. W panelu wezmą udział m. in. Jacek Ozdoba Wiceminister Klimatu, Łukasz Mikołajczyk Wojewoda Wielkopolski oraz posłowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarowania Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej „Ciepło 2.0”. Uczestnikami drugiej debaty „Gospodarka odpadami a ciepło systemowe” będą m. in. Michał Woś Minister Środowiska oraz eksperci zajmujący się ciepłem systemowym i wielkopolscy parlamentarzyści. Konferencję zakończy wystąpienie Andrzeja Wójcika, wiceprezesa SEFAKO S.A.

 

 „Ochrona środowiska jest wartością zasadniczą chronioną przez Konstytucję (art. 74). Dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa w tym temacie m. in. poprzez panele eksperckie. Jednym z nich jest konferencja nt. „Społeczeństwo obywatelskie, a ochrona środowiska” organizowana przez Fundację Rozwoju Centrum Macierz Polonii oraz SEFAKO. Rozwój edukacji ekologiczna jest bardzo ważna. Konieczne jest wspieranie przedsięwzięć wskazujących na znaczenie partycypacji społecznej w ochronie środowiska czyli uczestnictwie w tej aktywności każdego obywatela. Ma to bezpośrednie przełożenie na pozytywny wpływ na życie mieszkańców, a jednocześnie buduje społeczną wieź czyli naszą wspólną odpowiedzialność za stan środowiska, w którym żyjemy.” – Komentuje konferencję „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowisko” Marta Kubiak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej „Ciepło 2.0

 

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowisko” jest bardzo ważnym społecznie wydarzeniem. Do tej pory mało się mówiło o budowaniu społecznej świadomości odnośnie wyzwań związanych z ochroną środowiska. Wydarzenie zaplanowano na 10 lutego 2020 w Poznaniu w Sheraton Grand Hotel Poznań przy ul Bukowskiej o godzinie 15:30.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /BEJ/ 26.01.2020