Konkurs Nagrody SDP 2019

Ogłoszono kolejną, 27. już edycję konkursu o Nagrody SDP. Celem konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest wyłonienie najlepszych prac, które zostały opublikowane  lub wyemitowane w 2019 roku.

 

Nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za prace, które ukazały się w polskiej prasie, Internecie, radiu i telewizji, przyznane zostaną w 15 kategoriach. Najstarszą jest Główna Nagroda Wolności Słowa, w której nagrodę w wysokości 20 tysięcy  ufunduje Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy. Kategoria ta wyróżnia publikacje broniące demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw człowieka i praw obywatelskich.

Kolejną kategorią, której fundatorem jest Stowarzyszenie, jest Nagroda Watergate za najlepszą publikację z dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie Konkursu Nagrody SDP to: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie, Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej oraz  Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana przez  Klub Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska. Kolejne dwie kategorie Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagroda im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną, wyróżnia najlepszych fotoreporterów i fotografów.

Piętnastą kategorią jest wprowadzona w tym roku Nagroda Specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej.

Dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie mogą zgłaszać się i składać swoje prace do 10 lutego br.

Laureatów publikacji wybierze Jury Główne Nagród SDP, oceniając oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, odkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

Nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Nagrody wręczone zostaną laureatom  podczas uroczystej gali w marcu br.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/ 22.01.2020 r.

Related Post