Seniorzy mają swoje święto

 

Choć żyjemy w XXI wieku i wydaje się, że społeczeństwo jest coraz bardziej tolerancyjne, to osoby starsze wzmagają się z wieloma problemami. W tym między innymi z dyskryminacją.

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ma przypominać o roli seniorów w społeczeństwie i rozpowszechniać działania zapewniające im godne życie. To święto coroczne, obchodzone 1 października od 1990 roku. Ustalone zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto ma na celu promowanie postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

 

Seniorzy coraz chętniej walczą o zlikwidowanie stereotypów na ich tematy. Coraz więcej osób starszych otwiera się na nowe technologie i dostosowuje się do potrzeb rynków pracy. Niektórzy starają się także prowadzić zdrowy tryb życia czy wręcz być osobą fit. Jednocześnie wcale nie muszą rezygnować z tradycyjnego wizerunku babci czy dziadka uwielbiających rozpieszczać wnuki.

 

Polski rząd także podejmuje działania na rzecz opieki nad starszymi osobami. W 2013 roku przyjął tzw. pakiet senioralny, w którego skład wchodzą:

  • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
  • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)
  • Program Solidarność Pokoleń

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to także okazja do wielu imprez tematycznych, skupiających się na integracji seniorów oraz informowaniu o ich potrzebach.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 27.09.2020