Sąd inny niż wszystkie

 

Zakończona została pierwsza inwestycja zrealizowana w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w Polsce, gdzie stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa. Łączna kwota inwestycji to 130 mln zł.

Jak dotąd tylko samorządy realizowały inwestycje w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. 6 kwietnia 2018 r. został oddany do użytkowania  gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, gdzie stronę publiczną reprezentował Skarb Państwa.

– „Budowa nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Nowym Sączu stanowi dla partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce najlepszą wizytówkę. Inwestycję realizowano bez zastrzeżeń, czego najlepszym dowodem jest oddanie obiektu do użytkowania na pół roku przed planowanym terminem” – powiedział wiceminister Witold Słowik.

Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w ramach PPP zrealizowana została przez firmę Warbud S.A., przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz pod nadzorem Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełna kwota inwestycji to 130 mln zł.

Wkładem własnym podmiotu publicznego w realizację przedsięwzięcia jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa. Partner prywatny zapewnia m. in. sfinansowanie budowy, utrzymanie i zarządzanie obiektem.

Partner prywatny przez 20 lat będzie właścicielem budynku, a partner publiczny w formie opłaty za użytkowanie będzie spłacał inwestycję.

Po upływie tego okresu obiekt zostanie przekazany nieodpłatnie na własność Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, czyli stanie się ponownie własnością Skarbu Państwa.

Nowo oddany budynek to jeden z najnowocześniejszych sądów w Polsce. Posiada 18 sal rozpraw, 4 kondygnacje naziemne i podziemny parking. Zadbano o nowoczesne rozwiązania technologiczne i oszczędność energetyczną.

– „Wspólne działania sektora prywatnego i publicznego z zakresu infrastruktury, takie jak budowa i utrzymanie szkół, urzędów, dróg czy autostrad mają większe szanse na powodzenie. PPP sprawia, że administracja może wyjść z roli 'zamawiającego’, a firmy z roli 'wykonawców’, tak aby jedni i drudzy stali się przede wszystkim 'partnerami’ i realizowali kolejne inwestycje lub rozwijali nowe usługi publiczne” – powiedział wiceminister Witold Słowik.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /EST/ 07.04.2018.

Fot. http://www.nowysacz.sr.gov.pl