Polska Fundacja Narodowa walczy z koronawirusem odpowiadając na potrzeby społeczne

Polska Fundacja Narodowa odpowiada na apel skierowany do niej przez Związek Diecezjalny. W ramach działań wspierających zwalczanie pandemii COVID-19 Fundacja sfinansuje produkcję 12 000 przyłbic ochronnych. Fundacja wesprze także wolontariat.

Związek Diecezjalny, który wspomaga 12 Rodzin Kolplinga na terenie diecezji pelplińskiej, zwrócił się z prośbą o pomoc do Polskiej Fundacji Narodowej. Fundacja w ramach pomocy ma wesprzeć projekt związany z zapewnieniem bezpieczeństwa w postaci 12 000 przyłbic ochronnych. Środki ochrony indywidualnej mają trafić do około 12 tysięcy potrzebujących. Poza sfinansowaniem przyłbic, Polska Fundacja Narodowa oferuje także wsparcie w postaci wolontariatu.

„Największą wartością, która powoduje zespołem Polskiej Fundacji Narodowej jest dostrzeganie potrzeb wspólnot lokalnych i podejmowanie szybkich i konkretnych działań prospołecznych. Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za swój obowiązek włączenie się w pomoc tym, którzy wymagają indywidualnych środków zabezpieczających przez zakażeniem. Szczególnie dotyczy to osób z grupy najwyższego ryzyka – osobom starszym, samotnym, chorym. Obecnie to ludzie w izolacji społecznej, na którą nakłada się izolacja będąca wynikiem stanu zdrowia. Tym bardziej bardzo realna pomoc w postaci dostarczenia środków ochronnych jest konieczna. Wartością dodatkową działania jest zaangażowanie wolontariuszy. Jako podmiot NGO’s uznajemy za swoją misję mobilizowanie do dojrzałości pomocowej w formule wolontariatu” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Wyżej wymienione działania pokierowane są solidaryzmem społecznym oraz niesieniem pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Mają również na celu wspieranie zachowań pomocowych i samopomocowych, zwłaszcza w warunkach ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Polska Fundacja Narodowa odpowiada na to społeczne zapotrzebowanie i po raz kolejny aktywnie włącza się w walkę z koronawirusem.

„Za pośrednictwem 12 Stowarzyszeń Rodzina Kolplinga i 60 pracujących tam wolontariuszy będą bezpłatnie rozdawane przyłbice ochronne wykonane z tworzywa PET. Jednocześnie wolontariusze będą instruowali jak bezpiecznie używać wyżej wymieniony sprzęt oraz jak funkcjonować w społeczeństwie, w dobie pandemii.”- powiedział ks. Zenon Myszk, Prezes Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej.

Stowarzyszenie Rodzin Kolplinga działa na terenie diecezji pelplińskiej w 12 parafiach,  wioskach i małych miastach, wymagających w czasie pandemii wsparcia edukacyjnego oraz logistycznego. Stowarzyszenie obejmuje 12 tysięcy osób z Chojnic, Człuchowa, Koronowa, Kramarzyn, Łeby, Łęczycy, Niewieścina, Objazdu, Sasina, Swarożyna, Subkowa i Tczewa. Beneficjentami są osoby, wśród których znajdują się również seniorzy. W projekt zaangażowanych jest łącznie ok. 60 wolontariuszy. Dzięki środkom zebranym z pomocą Polskiej Fundacji Narodowej, wyprodukowanych i rozdzielonych zostanie 12.000 przyłbic ochronnych wielokrotnego użytku z tworzywa PET. Przyłbice posiadają wymagane atesty dla kontaktu z żywnością wraz z atestem bezpieczeństwa i nietoksyczności oraz wzrost świadomości sanitarno-epidemicznej w dobie pandemii.

„Empatycznie wczuwamy się w dramatyczną sytuację osób w podeszłym wieku, nie mobilnych ze względu na stan zdrowia. Postanowiliśmy wesprzeć Związek Diecezjalny Dzieła Kolplinga Diecezji Pelplińskiej, by zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania jego beneficjentów w dobie pandemii. Pomocą pokazujemy solidarność społeczną, ale przede wszystkim solidarność międzypokoleniową. To wyraz naszego zaangażowania dla najbardziej potrzebujących konkretnych i skutecznych działań w okresie pandemii” – stwierdził Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/24.04.2020 r.

FOTO By PAX / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22195596