Pół miliona na dobry pomysł

 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to pojęcie stosunkowo nowe, ale coraz poważniej traktowane przez polskie przedsiębiorstwa. Jedna z nich swoje 50-lecie postanowiła uczcić konkursem grantowym z  główną nagrodą w postaci dofinansowania 500 tys. zł.

Program „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” jest skierowany do osób, którym zależy na poprawie życia wokół siebie, mają pomysł na remont lub modernizację obiektu, którego realizacja rozwiąże konkretny społeczny problem.

Organizatorzy oczekują by projektanci działali w porozumieniu z instytucjami działającymi na rzecz społecznego dobra, które organizatorzy definiują jako:  „organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, gminy, przedszkola, szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, kluby sportowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.”

–  Swoje urodziny można obchodzić na wiele sposobów. My w roku jubileuszu 50-lecia naszej firmy postanowiliśmy zachęcić utalentowanych ludzi z całej Polski do realizacji prospołecznych pomysłów, z których sfinansujemy najlepszy projekt i wyróżnimy kilka pozostałych. Program jubileuszowy „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” jest kontynuacją promowania przez nas idei pomagania i troski o innych na wzór takich programów społecznych jak Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom czy Domofon ICE, które od lat konsekwentnie realizujemy w całej Polsce – mówi Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura Komunikacji Budimex SA.

Jury przewodniczyć będzie znany przedsiębiorca i sportowiec Rafał Sonik, a zasiądzie w nim również Konrad Maj – psycholog społeczny, wykładowca Uniwersytetu SWPS.

będzie oceniać nadesłane projekty według kryteriów:
– przydatności dla społeczności lokalnej, projekt powinien być rozwiązaniem konkretnego problemu, odpowiedzi na lokalne potrzeby,
– innowacyjności
– jasno określonej grupy beneficjentów,
– trwałej wartości dla lokalnej społeczności,
– rzetelnie przygotowanego kosztorysu,
– realnego harmonogram realizacji do 15 grudnia 2018 r.

PULA NAGRÓD W PROGRAMIE

  • Realizacja zwycięskiego projektu o wartości 500.000 złotych.
  • II miejsce: 45 000 zł przekazane na cele statutowe
  • III miejsce: 35 000 zł przekazane na cele statutowe
  • Nagroda Internautów: 20 000 zł przekazane na cele statutowe

Zgłoszenia projektów należy dokonać poprzez stronę programu www.zmieniajswiatbx50.pl. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 maja do 10 lipca 2018 r.

Konkurs wspierają Szymon Hołownia, Małgosia Królikowska, Katarzyna Żak i Izabella Miko.

Budimex jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów, realizuje projekty z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej a także kubatury, energetyki i przemysłu. Działa również na rynkach zagranicznych.

Agencja Informacyjna, /EST/ 17.05.2018