„Po pierwsze zdrowie” – Kongres „Zdrowie Polaków 2019”

Zakończył się Kongres „Zdrowie Polaków 2019”. Podczas wydarzenia debatowano na temat zdrowia, o sukcesach i problemach systemu opieki oraz nad wyzwaniami stojącymi przed polską służbą zdrowia.

 

Uwieńczeniem, a jednocześnie podsumowaniem Kongresu „Zdrowie Polaków 2019” była ostatnia debata. Była ona poświęcona największym zagrożeniom zdrowotnym społeczeństwa. Podsumowywała także program „Po pierwsze zdrowie”, w ramach którego w całej Polsce przeprowadzano bezpłatne badania i konsultacje w mobilnych centrach medycznych.

 

Debatę rozpoczął dr Andrzej Mądrala, który szczególną uwagę zwracał na to, by nie tylko mówić o największych problemach, ale także, co ważniejsze, dawać na nie recepty. Mówił także o przedwyborczych programach, w których niezależnie od opcji politycznych, zdrowie było ujęte jako jeden z najistotniejszych problemów. Ważne jest, że nareszcie mówi się o problemach służby zdrowia, dlatego teraz trzeba zacząć to realizować.

 

Prof. Iwona Grabska-Liberek przedstawiła zagrożenia związane z chorobami okulistycznymi. Choroby te, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zajmują 4 pozycję w grupach schorzeń u osób z niepełnosprawnościami. Zwróciła także uwagę na starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie na obciążenia jakie niesie to dla płatnika oraz dla systemu.

 

Jakub Gołąb z Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w biurze Rzecznika Praw Pacjenta wskazywał, że największym problemem jest edukacja. Należy w całej Polsce wprowadzić program edukacyjny. Lekcje wiedzy o zdrowi oraz dbania o siebie mogą przynieść istotne efekty. Zapowiedział także, że rok 2020 zostanie poświęcony seniorom.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jako najpilniejsze problemy wymieniał niewystarczające środki finansowe na przeprowadzenie niektórych reform, brak programu dotyczącego chorób rzadkich, brak oddziałów psychiatrii dla dzieci i młodzieży, odpływ personelu medycznego a także kwestię refundacji leków nowej generacji.

 

Dr Janusz Heitzman zwrócił uwagę uczestników debaty na problemy w dziedzinie psychiatrii. Niskie poczucie zdrowia psychicznego Polaków uzależnione od polityki zdrowotnej państwa powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. Odniósł się także do braku dofinansowania infrastrukturalnego i kadrowego.

 

Przedstawicielka Krajowych Producentów Leków Barbara Misiewicz-Jagielak wskazała na problem związany z brakiem pełnego zabezpieczenia lekowego. Polityka cenowa wprowadzona przez Ministra Zdrowia spowodowała, że produkcja leków w Polsce jest nieopłacalna przez co zbyt mocno Polska uzależnia się od wielkich międzynarodowych koncernów.

 

Problemów w polskim systemie opieki zdrowotnej jest wiele. Najważniejszymi z nich, powtarzanym przez niemal każdego eksperta, jest brak edukacji zdrowotnej wśród pacjentów, a co za tym idzie brak profilaktyki oraz potrzeby zgłaszania się na badania przesiewowe. Istotnym problemem stały się też choroby psychiczne dzieci i młodzieży, na które jak na razie system nie ma żadnego rozwiązania.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 19.11.2019