Na zdjęciu posłowie - członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. gospodarki odpadami, recyklingu i rozwoju gospodarki cieplnej "Ciepło 2.0": Elżbieta Duda, Robert Warwas, Marta Kubiak i Grzegorz Wojciechowski. 

Ciepło 2.0 w Sejmie

Problemami gospodarki odpadami, recyklingiem i rozwojem sieci ciepłowniczej w Polsce będzie się zajmować nowy zespół parlamentarny – „Ciepło 2.0”.

Nie tematy ideologiczne, bezpieczeństwo ani sprawy polityki zagranicznej. To zadaniom ekologicznego ciepłownictwa i gospodarki odpadami posłowie obecnego parlementu nadali najwyższy priorytet. Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej „Ciepło 2.0”  był pierwszym zespołem połowanym w obecnej kadencji Sejmu RP. I jednocześnie zespołem zupełnie nowym, utworzonym po raz pierwszy w naszym parlamencie.

–  Zespół Parlamentarny ds. gospodarki odpadami, recyklingu i rozwoju gospodarki cieplnej „Ciepło 2.0” został powołany by wspierać działania służące rozwojowi gospodarki cieplnej na terenie Polski. Jego celem jest współpraca z samorządami oraz wypracowanie rozwiazań dotyczących racjonalizacji gospodarki odpadami i możliwosci ich recyklingu – mówi Agencji Informacyjnej poseł Robert Warwas.

Parlamentarzyści z zespołu „Ciepło 2.0” nie zwalniają tempa.  Już w czwartek 21 listopada 2019 r. wybrane zostało prezydium zespołu. Jego przewodniczącym został poseł Robert Warwas. Wieceprzewodniczącymi zostały poseł Elżbieta Duda  i poseł Marta Kubiak.

Swój akces do pracy w zespole zgłosili również posłowie Barbara Dziuk, Anna GembickaGrzegorz Wojciechowski i Piotr Uściński.

– Nam, członkom powstałego zespolu zależy na wsparciu dzialań slużacych rozwojowi gospodarki cieplnej, wsparciu wszystkich ekologicznych rozwiazań, dotyczących racjonalnego gospodarowania odpadami i możliwosci ich przetwarzania. Mam ogromną nadzieję na szeroką wspolpracę z jednostkami samorządu terytorialnego – mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną poseł Elżbieta Duda.

Nowo wybrane prezydium ambitnie zapowiada szybkie podjęcie działań na rzecz nowoczesnej gospodarki cieplnej. Zima już się zbliża a wraz z nią znów palący stanie się dla wielu Polaków problem jakości powietrza ale także efektywności naszych sieci ciepłowniczych. Z kolei gospodarka odpadami to ogromny problem samorządów na czele z miastem stołecznym Warszawą. Wszystko wskazuje na to, że nowy zespół parlamentarny czeka więc dużo pracy.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 21.11.2019

Na zdjęciu posłowie – członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. gospodarki odpadami, recyklingu i rozwoju gospodarki cieplnej „Ciepło 2.0”: Elżbieta Duda, Robert Warwas, Marta Kubiak i Grzegorz Wojciechowski.