Pieniądze rozpalają umysły

 

Pieniądze znajdujące się w posiadaniu Fundacji XX Czartoryskich nadal budzą emocje. Nowym impulsem stało się wystąpienie Tamary Czartoryskiej, które stało się powodem wydania oświadczenia przez władze Fundacji.

Fundacja XX Czaryskich była właścicielem największej prywatnej kolekcji dzieł sztuki oraz bezcennych dokumentów dla kultury i historii Polski.

Pod koniec 2016 roku doszło do porozumienia Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego m. in. ten wspaniały zbiór stał się własnością Skarbu Państwa i w kolosalny sposób wzbogacił państwowe zasoby muzealne w Polsce.

Transakcja opiewała kwotę 100 mln euro i choć wydaje się ona zawrotna stanowi zaledwie ułamek faktycznej wartości zbioru. Właśnie te pieniądze ciągle rozpalają umysły wielu osób.

Pani Tamara Czartoryska w piśmie z 13 kwietnia 2018 r. postawiła Fundacji wiele zarzutów. W kontekście faktu, że do 29 marca 2018 roku zasiadała ona w Radzie Fundacji budzi zdziwienie.

Wcześniej Tamara Czartoryska głosowała m.in. za uchwałami umożliwiającymi sprzedaż i darowanie kolekcji na rzecz Skarbu Państwa.

Oddała także głos za uchwałą o otwarciu likwidacji Fundacji. Oznacza to przez półtora roku popierała ona działania Fundacji. Powyższe fakty w znaczący sposób poddają w wątpliwość poważne traktowanie stawianych przez nią obecnie zarzutów.

Władze Fundacji XX Czartoryskich w swoim oświadczeniu napisały: „Uważamy, że nie powinno mieć miejsca przenoszenie konfliktów i nieporozumień rodzinnych na forum publiczne kosztem Fundacji. Wystąpienie Tamary Czartoryskiej zawiera wiele fałszywych i krzywdzących stwierdzeń oraz insynuacji, a Jej oskarżenia są bezpodstawne. Wszystkie umowy, których stroną była Fundacja, były zawierane w zgodzie z obowiązującym prawem i uzyskiwały aprobatę właściwych organów Fundacji.”

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /DEC/, 16.04.2018