Oświadczenie Agencji Informacyjnej

W dniu 12 maja 2023 r. portal internetowy wp.pl przypuścił personalny atak na Pana Miłosza Manasterskiego.

Już pobieżna lektura wskazuje na złe intencje autora tekstu, który pisze „Fundacja Miłosza Manasterskiego”, podczas kiedy to nie jest jego fundacja, a on nie jest fundatorem.

Wśród pomówień, w tekście na wp.pl, jest również sugerowanie powiązań pomiędzy opisywanym tematem, a Agencją Informacyjną, której Pan Miłosz Manasterski jest redaktorem naczelnym.

W związku z powyższym Agencja Informacyjna oświadcza, że:

1.       pomiędzy Fundacją Rozwoju Centrum  Macierz Polonii, a Agencja Informacyjną NIGDY nie było żadnych transakcji finansowych.

2.       Agencja Informacyjna NIGDY nie była i nie jest beneficjentem środków Fundacji Rozwoju Centrum  Macierz Polonii,

3.       Agencja Informacyjna NIGDY nie była i nie jest zleceniodawcą ani darczyńcą Fundacji Rozwoju Centrum  Macierz Polonii

4.       Pisanie o Agencji Informacyjnej, w kontekście aktywności Pana Miłosza Manasterskiego w Fundacji Rozwoju Centrum  Macierz Polonii jest  działaniem w złej wierze.

Bezpodstawne są także enuncjacje, że Agencja Informacyjna podszywa się pod Polską Agencję Prasową czy Telewizyjną Agencje Informacyjną. Wszystkie wymienione podmioty mają zupełnie inne nazwy, inne logotypy,  inne legalne i zarejestrowane podstawy prawne prowadzonej działalności. Nigdy też ani Polska Agencja Prasowa czy Telewizyjna Agencja Informacyjna nie wystąpiły w stosunku do Agencji Informacyjnej z żadnymi zastrzeżeniami, ani też nic takiego nie miało miejsca ze strony Agencji Informacyjnej do powyższych podmiotów.

Ostatecznie pomówieniami wp.pl zajmie się się adekwatny sąd.