Ogólnopolski Dzień Seniora 

 

Ogólnopolski Dzień Seniora, to święto obchodzone 14 listopada. Jego celem jest docenianie roli osób starszych w społeczeństwie. Seniorzy często potrzebują pomocy lub po prostu towarzystwa innych. Tym bardziej teraz, kiedy sytuacja pandemiczna pogarsza się z każdym dniem. Podczas nadchodzącego święta należy pochylić się nad sytuacją osób starszych i udzielić im dodatkowego wsparcia.

Seniorzy pełnią szczególną rolę, nie tylko w społeczeństwie, ale przede wszystkim w każdej rodzinie. Ich wspomnienia i zbierane latami doświadczenia to niezwykły dorobek, który mogą przekazać młodszym pokoleniom. Chętnie dzielą się dziejami rodziny i przeżytymi wydarzeniami historycznymi. Seniorzy obdarowują swoje wnuki także mądrością życiową i przekazywanymi przez pokolenia umiejętnościami.

Wielu seniorów nie ogranicza jednak swojego życia jedynie do wspierania rodziny. Współcześnie osoby starsze są coraz bardziej aktywne, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Bez problemu radzą sobie z obsługą komputerów i Internetu, telefonów oraz innych technicznych nowinek. Osoby starsze coraz częściej uprawiają także sporty, takie jak joga, gimnastyka czy nornic walking. Wielu z pośród seniorów należy do Klubu Seniora bądź uczęszcza na Uniwersytet Trzeciego Wieku, a nawet wstępują do harcerstwa. Wszystkie te aktywności pozwalają im poznawać nowych ludzi, rozwijać się i utrzymywać dobrą kondycję.

Inicjatywa powstania Ogólnopolskiego Dnia Seniora pojawiła się na początku XXI wieku jako odpowiedź na Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. 14 listopada organizowane są uroczyste spotkania i wydarzenia z udziałem seniorów, ale i młodzieży.

O tym, jak ważni są dla społeczeństwa seniorzy, może świadczyć ilość dedykowanych im w ciągu roku świąt. W kalendarzu, obok Ogólnopolskiego Dnia Seniora, znajdują się m.in. międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony 1 października, Europejski Dzień Seniora obchodzony 20 października, a także Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wśród tych wyjątkowych dni znalazł się także obchodzony 15 czerwca Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych.

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora będą szczególne, bowiem tak jak i całe społeczeństwo, seniorzy znaleźli się w mało komfortowej sytuacji wywołanej pandemią. osoby starsze muszą pozostać w domach i unikać kontaktu z innymi. Dla każdego taka samotność może być przytłaczająca. Tym bardzie w tym dniu należy pomyśleć o seniorach i o tym jak można im pomów w tym szczególnym czasie. Tak jak oni opiekują się młodszymi, tak teraz ważne, by młodsi zaopiekowali się seniorami.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora zespół Agencji Informacyjnej życzy wszystkim seniorom zdrowia oraz radości z każdego dnia.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 06.11.2021