Nowe władze Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Niezależne Zrzeszenie Studentów ma nowe władze. Wybory na kadencję 2020/2021 odbyły się podczas zebrania  w sobotę 8 sierpnia 2020 roku w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Po dwunastogodzinnych obradach do Zarządu Krajowego wybrano Przewodniczącego, Sekretarza Generalnego, a także pięciu Wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności organizacji.

W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów został Krzysztof Białas. Jest on studentem V roku socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 40 – letniej historii Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest on pierwszym przedstawicielem tej uczelni w Zarządzie Krajowym. Na Sekretarza Generalnego wytypowano studenta Uniwersytetu Warszawskiego, Marcina Waryszaka, dla którego jest to druga kadencja  na tym stanowisku.

W skład nowego Zarządu Krajowego NZS na rok 2020/2021 weszli również: Paweł Zdańkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako Wiceprzewodniczący ds. Finansowych , Alicja Książek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako Wiceprzewodnicząca ds.  Projektów, Justyna Kołodziej z Uniwersytetu Rzeszowskiego jako Wiceprzewodnicząca ds. HR, Kamila Pasternak z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie jako Wiceprzewodniczący ds. Wizerunku i Promocji oraz Jakub Sobolewski z Uniwersytetu Gdańskiego jako Wiceprzewodniczący ds. Studenckich .

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją, która od 1980 roku skupia młodych ludzi. W 1980 roku była studenckim odpowiednikiem „Solidarności”. Celem studentów należących do NZS jest niezależna od władz państwowych organizacja studencka, demokratyzacja życia akademickiego, przestrzeganie podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, a także szanowanie polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.  Obecnie organizacja wspiera rozwój kulturalny, naukowy i społeczny studentów. Członkom przyświecają idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 13.08.2020