Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Od 1 września 2019 roku wzrosną nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wysokość minimalnych stawek będzie wyższa o 9,6 proc. niż dotychczas. Oznacza to, że będzie wynosić od 2782 do 3817 zł. Ta najniższa dotyczy stażystów. Średnio będą oni zarabiać 3338 zł. Najwyższą kwotę mogą otrzymywać nauczyciele dyplomowani. Ich wynagrodzenie może osiągnąć do 6141 zł.

 

Zmiany są wynikiem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie zostało wpisane do Dziennika Ustaw 22 sierpnia 2019 roku.

 

Wcześniej znowelizowano także Kartę Nauczycieli. Oprócz ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego wprowadzono także dodatek za wychowawstwo o wysokości 300 zł i jednorazowe świadczenie socjalne “na start” wynoszące 1000 zł.

 

Skrócono także ścieżkę awansu i powrócono do poprzedniego systemu oceny pracy nauczycieli. Zmieniono również zasady dotyczące kar.

 

Nowe stawki wynagrodzeń są efektem wiosennych strajków nauczycieli i rządowych obietnic. „Solidarność” przystała na podwyższenie stawek, z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych postulowały o wyższy wzrost.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 23.08.2019