Nowe połączenia autobusowe

Jakość transportu publicznego jest bardzo ważna. Zapewnia ona komfort mieszkańców danego terenu. Sprawia, że infrastruktura działa sprawniej, co wpływa pozytywnie na rozwój regionu. Poza tym transport publiczny jest mniej uciążliwy dla środowiska.

W Polsce od kilku dziesięcioleci stale malała liczba połączeń w transporcie publicznym. Z tego powodu dochodziło do cywilizacyjnego odcięcia części mieszkańców, których nie było stać na prywatne auto. Działa się to też ze szkodą dla środowiska, ponieważ generowała zwiększony ruch samochodowy.

Z powyższych powodów płyną ważne wiadomości z Powiatu Pilskiego, którego władze zapowiedziały uruchomienie 26 nowych połączeń autobusowych.

Radni Rady Powiatu w Pile podjęli już w tej sprawie stosowną uchwałę. Wynika z niej, że od 1 września 2022 r. , uruchomione zostaną kursy na trzech trasach: Wyrzysk-Auguścin-Dziunin, Osiek nad Notecią-Wyrzysk-Łobżenica-Rataje i Piła-Mościska-Wysoka-Młotkowo-Wyrzysk.

„W ten sposób powiat pilski likwiduje „białe plamy” komunikacyjne, umożliwiając naszym mieszkańcom dojazd do szkół, zakładów pracy, lekarzy czy po prostu na zakupy.” – Tłumaczy Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Uruchomienie nowych linii komuikacji publicznej możliwe jest dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 200.000 zł jakie Powiat Pilski otrzymał od Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Starosto rozważa także inne nowe połączenia. Będziemy obserwować na bieżąco potrzeby lokalnej społeczności i w miarę możliwości uruchamiać kolejne linie.” – Zapowiada Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /Dec/ 07.08.2022