Niebezpieczne podwyżki w nowej matrycy VAT

 

„Podatkowy hamulec czy podatkowe paliwo: polski system fiskalny a wsparcie rozwoju krajowej produkcji na przykładzie sektora spożywczego” to temat konferencji zorganizowanej przez Instytut Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Staszica. Przebieg debaty ujawił, że podatki mogą mieć ogromy wpływ na życie gospodarcze.

 

W konferencji „Podatkowy hamulec czy podatkowe paliwo: polski system fiskalny a wsparcie rozwoju krajowej produkcji na przykładzie sektora spożywczego” udział wzięli m. in.: prof. Agnieszka Domańska – Szkoła Główna Handlowa, prof. Marian Podstawka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr Dawid PiekarzInstytut Staszica, Julian Pawlak – Prezes Krajowej Unii Producentów Soków i Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Klastrów Polskich. W trakcie dyskusji zaprezentowano najważniejsze aspekty prowadzonej aktualnie polityki podatkowej w Polsce, wprowadzone, przez obecny rząd, zmiany w podatkach bezpośrednio wpływających na efektywność funkcjonowania różnych branż polskiego przemysłu, a także ich perspektywy rozwojowe i konkurencyjność międzynarodową.

 

Podczas konferencji „Podatkowy hamulec czy podatkowe paliwo: polski system fiskalny a wsparcie rozwoju krajowej produkcji na przykładzie sektora spożywczego” omówiono m. in. następujące tematy: niefiskalne skutki opodatkowania, podatki jako narzędzie ochrony krajowego rynku w państwach Unii Europejskiej, spór wokół matrycy VAT: analiza przypadku oraz akcyzę kontekście promocji polskich alkoholi

 

Julian Pawlak – Prezes Krajowej Unii Producentów Soków  przedstawił negatywne skutki podwyższenia podatku VAT na napoje owocowe z 5 proc. do 23 proc.. Zwrócił również uwagę, że dotychczasowy preferencyjny podatek w wysokości 5 proc., pozwolił na stworzenie napojów owocowych unikalnych w skali europejskiej. Wpłynął także na rozwój polskich przedsiębiorstw i marek na rynku soków, nektarów i napojów, a tym samym na stały zbyt owoców i warzyw od polskich rolników.

– „Dzięki preferencyjnemu podatkowi, została stworzona wyjątkowa na skalę europejską grupa napojów owocowych. Te produkowane w Polsce zawierają min. 20 proc. soku z owoców (średnia to 30 proc.), podczas gdy w krajach Unii Europejskiej to od 5 do 10 proc.” – Wyjaśniał Julian Pawlak . Odkąd wprowadzono preferencyjny podatek VAT w 1994 r., spożycie soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych tylko w ciągu 10 lat zwiększyło się aż 12-krotnie.

 

Obawy branży dotyczące wzrostu obciążeń fiskalnych podzielają także eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczący w dyskusji prof. Marian Podstawka z Katedry Finansów jest przekonany, że „zmiany idą w stronę zwiększenia wpływów budżetowych”, a podwyżki podatków są „niekorzystne dla rolników, sadowników, przemysłu, handlu, konsumenta i budżetu”.

 

Nie jest to odosobniony głos w dyskusji na temat planowanych zmian w systemie podatkowym. Nowa Ordynacja podatkowa została nieprzychylnie odebrana m. in. przez Związek Klastrów Polskich, skupiających mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jej prezes, Krzysztof Krystowski, przekonywał, że „mali i średni przedsiębiorcy są zaniepokojeni planowanymi zmianami podatku VAT. Ich zdaniem, jeżeli zmiany uderzają w duże polskie organizacje przemysłu spożywczego, to negatywne skutki natychmiast dotykają także małych i średnich przedsiębiorców”. Dodał również, że należy wspierać właśnie tych przedsiębiorców, ze względu na strukturę zatrudnienia w Polsce, gdzie większość Polaków pracuje w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /JAM/ 22.05.19